Juureskellari

Yli satavuotias tiilirakennus toimii tiilen historiaa ja käyttöä Suomessa esittelevänä näyttelytilana

Tiilirakentamisen varhaisimmat löydöt Suo- messa ajoittuvat 1200-luvulle. Ensimmäisiä tiilestä muurattuja rakennuksia olivat linnat ja kirkot kuten vieläkin nähtävillä ovat Turun tuomiokirkko ja Hämeen linna. Myös ensim- mäiset tiiliset tulisijat muurattiin 1200-lu- vuilla, joskin yksityisiin talouksiin tiilitakat ja -piiput yleistyivät vasta 1600-luvulla.

Tiilirakentamisen varhaisimmat löydöt Suo- messa ajoittuvat 1200-luvulle. Ensimmäisiä tiilestä muurattuja rakennuksia olivat linnat ja kirkot kuten vieläkin nähtävillä ovat Turun tuomiokirkko ja Hämeen linna. Myös ensim- mäiset tiiliset tulisijat muurattiin 1200-lu- vuilla, joskin yksityisiin talouksiin tiilitakat ja -piiput yleistyivät vasta 1600-luvulla.

Jyhkeäseinäisellä tiilirakennuksella on väri- käs historia ja siksi se sopii erinomaisesti tiilen käyttöä Suomessa esitteleväksi näyt- telytilaksi. Tiili on edelleen merkittävässä asemassa Korialla, sillä vain parin kilo- metrin päässä Pioneeripuistosta sijaitsee Wienerberger Oy:n tiilitehdas.

Vuonna 2019 Wienerberger-konserni täyt- tää 200 vuotta. Historiakatsauksen lisäksi tiilinäyttelyssä esitellään kansainvälisesti palkittua tiiliarkkitehtuuria.