Helsingille viherkattolinjaus

img_0111.jpg

Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt viherkattolinjauksen.
Kaupunginhallitus toteaa, että viherkattoja rakentamalla voidaan edistää
kaupungin strategisia tavoitteita, mm ilmaston- ja ilmansuojelua,
meluntorjuntaa, vesiensuojelua ja luonnonsuojelua.

Kaupunginhallitus katsoi tammikuussa 2015 tehdyn päätöksen
mukaisesti, että linjausten laatiminen viherkattojen rakentamisen edistämiseksi
on kannatettavaa. Viherkattorakentamiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö sekä
lainsäädännöstä, olosuhteista, taloudellisista ym tekijöistä johtuvat
näkökohdat on syytä ottaa työssä huomioon.

Yleisten töiden lautakunnan hyväksymä viherkattolinjaus menee vielä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Viherkattolinjauksessa todetaan, että viherkattojen
rakentamisessa voidaan savuttaa monia hyötyjä. Linjauksen päämääränä ovat:

–      
hulevesien parempi hallinta rankkasateiden
aikana

–      
kaupunkirakenteen lämpösaarekeilmiön
hillitseminen

–      
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja
edistäminen

–      
kattojen aktiivinen hyödyntäminen
toiminnallisena, taloudellisena ja esteettisenä voimavarana

Strategiset linjaukset ovat:

 1. Helsingin kaupunki edistää viherkattojen
  rakentamista asemakaavoituksen, tontinluovutuksen ja viherkattojen
  koerakentamisen avulla
 2. Uudisrakennuksissa, joiden kattokulma on alle
  20°, tulee kaavoituksessa ja suunnittelussa viherkattojen olla ensisijaisesti
  tutkittava vaihtoehto. Kylmissä talousrakennuksissa ja katoksissa tulee
  ensisijaisesti olla viherkatto.
 3. Rakennettavien viherkattojen kasvualustojen
  syvyyden tulee vastata toiminnallisia vaatimuksia. Viherkatoilla on pyrittävä
  syvyyden vaihtelevuuteen, kasvillisuuden monipuolisuuteen sekä kotimaista
  alkuperää olevan lajiston ja kasvualustojen suosimiseen.
 4. Helsinki edistää ja etsii ympäristövastuullisia
  ratkaisuja, mm resurssitehokkaiden materiaalien käyttöä viherkaton rakenteissa.
 5. Kaupunki lisää viherkatto-osaamista hankkeiden
  seurannalla ja arvioinnilla, kaupungin henkilöstön koulutuksella ja erilaisilla
  koerakentamis- ja tutustumiskohteilla.

Kaupunki jakaa tietoa
viherkattorakentamisen hyödyistä, toimivista rakenneratkaisuista,
kustannuksista ja hyvistä käytännöistä.

Helsingin kaupungin viherkattolinjaus jakaa vastuun ja
yhteistyön kaupungin sisällä eri hallintokunnille eri asiakokonaisuuksissa,
kuten rakennushankkeet, asemakaavoitus, taloudellinen tuki, koerakentaminen,
tutkimus, koulutus ja rakennusjärjestys.

Helsingin kaupungin viherkattolinjaus on merkittävä päätös.
Toivottavasti tämä  auttaa viherkattojen
yleistymistä. Merkittävä puute on se, että linjauksesta puuttuvat konkreettiset
taloudelliset porkkanat, joiden avulla viherkattojen yleistyminen saisi potkua.
Esimerkiksi Pariisissa on säädetty, että uusille loiville teollisuusrakennusten
katoille on rakennettava viherkatto ja / tai aurinkokennot. Joissakin maissa
edistetään viherkattoja rakennusoikeutta lisäämällä tai hulevesimaksujen helpotuksilla.

Viherkattoja asuntomessuilla Vantaalla.

Monimuotoinen viherkatto hollantilaisen yrityksen toimistorakennuksen katolla.Tätä kattoa käytetään mm erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana.