Messualue

Rykmentinpuistossa ei tarvitse valita kaupungin ja maaseudun väliltä, sillä siellä on tarjolla molemmat

Tuusulan Asuntomessut järjestetään Rykmentinpuiston alueella. Tuusulan keskustaan, Hyrylän vanhalle kasarmialueelle rakentuu lähivuosina kutsuva koti 15 000 ihmiselle. Uuden asuinalueen ensimmäiset asukkaat muuttavat asuntomessualueelle vuonna 2020 messujen jälkeen.

 

 

Tulevaisuuden koti Rykmentinpuistossa on paikka rentoutua, työskennellä ja käyttää lähi- tai etäpalveluja. Harrastus- ja virkistysmahdollisuudet avautuvat takapihalta.

Monipuolinen ja moderni arkkitehtuuri, muunneltavat asunnot, älykkäät asumisen ja energiaratkaisut, uuden työkulttuurin ja teknologian hyödyt ovat asioita, jotka ovat alueen suunnittelun ytimessä. Tuusulassa on hyvä asua!

Tuusulan asuntomessualueMessualueen esirakentaminen valmistui kesäkuussa 2017  ja kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi vuoden 2017 lokakuussa. Rakentamaan tonteille pääsee lokakuussa 2018.

Helsinkiin reilussa puolessa tunnissa

Rykmentinpuiston alue alkaa kuntakeskus Hyrylästä Tuusulanväylän varresta ja jatkuu aina Keravan rajalle saakka. Messualueen sijainti pääkaupunkiseudun pääliikenneväylien varrella onkin erinomainen. Messukodista Helsinkiin matkaat reilussa puolessa tunnissa, lentokentälle vartissa.

Keravan rautatieasemalle on matkaa kolme kilometriä. Vuodesta 2018 Tuusula kuuluu HSL:n seutulippualueeseen.

Pientalotontteja 33, haku 2.10.2017–15.1.2018

Tuusulan asuntomessualueella haluamme huomioida niin omakoti- ja yhteisöasumisen kuin ryhmärakentamisen ja erilaiset omistusmuodot. 33 pientalotontin lisäksi messualueelle rakentuu yksi kerrostalokortteli, kortteli päiväkoti- tai hoivarakentamiseen sekä neljä tuottajamuotoiseen rivi- tai yhdistelmärakentamiseen suunnattua korttelia.

Pientalotonttien haku on 2.10.2017–15.1.2018. Tontit ovat kooltaan 438–819 m2, ja rakennusoikeutta tonteilla on 130–420 m2.

Tuusulan asuntomessut - tonttijako
Tonttijakokartalla pientalotontit on esitetty sinisellä värillä. Vihreällä väritetty on tuottajamuotoinen kortteli, joka voidaan myöhemmin laajentaa hakuun kahdeksan tontin pientalokortteliksi. Alimmainen luku kertoo tonttikohtaisen rakennusoikeuden.

Asuntomessualue Tuusulan karttapalvelussa

Huomioithan, että kortteleissa 5702 ja 5707 on asemakaavasta poikkeava tonttijako. Tonttien hinnat ja rakennusoikeudet löytyvät täältä.

Palveluja kaiken ikäisille

Kauppakeskus, kivijalkakaupat, uimahalli, kirjasto, terveyskeskus ja Hyrylän keskustan palvelutarjonta on käden ulottuvilla.

Asuntomessualueelle rakennetaan päiväkoti, ja Rykmentinpuiston keskustaan lukion ja taiteen perusopetuksen monitoimitalo Monio sekä senioriasumisen erityispalveluja tarjoava hyvinvointipalvelukeskus. Tulevaisuudessa Rykmentinpuistossa ja sen lähialueilla on päiväkoteja, kouluja ja työpaikkoja.

Taideohjelma

Rykmentinpuistossa alueen yhdeksi vetovoimatekijäksi on tunnistettu taide. Tuusulassa taide on jo historiankin valossa ollut merkittävä identiteettitekijä, ja onkin luontevaa jatkaa tätä perinnettä uudella Rykmentinpuiston alueella. Alueelle laadittu taideohjelma kertoo, miten taide on kiinteä osa Rykmentinpuistoa. Tutustu Rykmentinpuiston taideohjelmaan.

Kaava

Tuusulassa asuntomessualueen kaavoituksessa yhtenä tavoitteena on ollut uusien asumisratkaisujen syntyminen. Siksi se on hyvin salliva.

Suurimmalla osalla asuntomessualueesta ei ole määrätty esim. eri talotyyppien sijoittumista eri kortteleihin, vaan rakentajalle on jätetty mahdollisuus toteuttaa esim. taloyhtiömaista asumista samassa korttelissa pientalojen kanssa.

Ratkaisu mahdollistaa myös kokonaan uusien asuntotypologioiden muodostumisen.

Puustelinmetsän asemakaava ja -määräykset

Rakennustapaohjeet ja korttelikohtaiset esimerkit

Messualueelle on laadittu kaavan lisäksi rakentamista ohjaavat rakennustapaohjeet sekä valmiita esimerkkejä niiden mukaisista rakennuksista, hienosti sanottuna typologioista. Tässä typologisessa tarkastelussa on pyritty löytämään innovatiivisia ratkaisuja eri asumis-, rakennus- ja omistusmuotoihin asuntomessualueen eri kortteleihin.

Vaihtoehtoja, joista jokainen rakentaja voi valita itselleen sopivimmat suunnittelun pohjaksi, on avattu esimerkkiratkaisuilla ja referenssikohteiden avulla:

PUUSTELLINMETSAN-TYPOLOGIA

PUUSTELLINMETSÄN RAKENNUSTAPAOHJE