Tonttihaku

Rykmentinpuiston asuntomessualueen pientalotonttien haku on päättynyt ja rakentajat tonteille on valittu.
Asuntomessutonttien koot, hinnat ja rakennusoikeudet voi tarkistaa tästä tiedostosta: Kiinteistö -ja hintaluettelo

 

Messualuetta koskevat ohjeet:

Asuntomessut Tuusulassa 2020 Rakennustapaohje

Energiaohje_pientalorakentajille,_liite_rakennustapaohjeeseen

Asuntomessut Tuusulassa 2020 Typologia eli esimerkkejä toivotuista talotyypeistä kortteleittain

Asuntomessualueen eli Puustellinmetsän asemakaava

Asuntomessurakentaminen

Asuntomessutontin haku poikkeaa normaalista kunnan tonttien hakuprosessista. Tuusulan asuntomessutonttien hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan vähintään luonnosvaiheen asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkaussuunnitelmat, jotka tulee tehdä ensisijaisesti yhdelle tontille. Lisäksi hakijalta pyydetään hakuvaiheessa perusteluja sille, miten rakennushanke ilmentää vähintään kahta Tuusulan Asuntomessujen rakentamisen aikaista messuteemaa. Hakijalta kysellään myös taloteknisiin ratkaisuihin ja hankkeen mahdollisiin yhteistyökumppaneihin liittyviä asioita. Tonttia voivat hakea yksityishenkilöt tai yritykset.Pientalohaun kulku sh

 

Puustellinmetsa_kortteli5705

Apua ja inspiraatiota suunnittelun pohjaksi asuntomessualueelle toivotuista rakennustyyleistä löytyy rakennustapaohjeesta ja erillisestä typologisesta ohjeesta, joka esittelee konkreettisia esimerkkejä kuhunkin kortteliin toivotuista talotyypeistä. Se ei kuitenkaan ole valmis toteutussuunnitelma vaan osoittaa mahdollisuuksia ja antaa vinkkejä niiden hyödyntämiseen. Talojen suunnittelua ohjataan  rakennustapaohjeen ohjeistuksin. Asemakaavan kaavamääräykset puolestaan ovat hyvin sallivia, mutta määrääviä alueen rakentamiselle, joten myös niihin on tärkeä tutustua.

Talosuunnittelun tukena ovat linkkilistan dokumentit ja Tuusulan Asuntomessutoimiston väki, jolta saat henkilökohtaista neuvontaa kaikissa tonttihakuun liittyvissä kysymyksissä.

Asuntomessutoimiston yhteystiedot