Teemat

Rakentamisaikaiset messuteemat:

Porin asuntomessualueelle sijoittuu 28 pientalotonttia. Alueen länsipuolella on neljän kerrostalo kokonaisuus aivan Kokemäenjoen rannalla. Alueen keskiosassa sijaitsevassa pajapuistossa on suojeltu tiilirakennus jolle etsitään tulevaa käyttöä. Alueella on lisäksi kolme rivitalorakentamiseen soveltuvaa tonttia. Alueella on mahdollista kytkeä useampi pientalotontti yhteen ja kehittää korttelia tai korttelin osaa kokonaisuutena.

Elämää kaupunkikylässä

Karjarannan urbaani sekä tiivis rakentaminen ja erinomainen ulkoiluun soveltuva ympäristö kutsuvat asukkaita kokoontumaan ja huomioimaan toisensa. Karjarannan 21. kaupunginosan kaava on osin yhteneväinen Itätullin eli Porin 5. kaupunginosan kanssa. ”Viikkarissa” on omaleimaisen tiivis ja vaihteleva puutalovoittoinen rakennuskanta, jonka asukkaista on syntynyt elävä aktiivinen yhteisö.

Ekologisuus ja digitaalisuus

Asuntomessuilla Porissa 2018 haetaan innovatiivisia ja ekologisia ratkaisuja, joilla hyödynnetään muun muassa uusiutuvia materiaaleja ja energiamuotoja sekä edistetään luonnonympäristön säilymistä. Näin toimittaessa saavutetaan hyvä terveellinen ja turvallinen asuinympäristö.

Kokemäenjoki ja Kirjurinluoto

Kokemäenjoen varrella, Porin kansallisen kaupunkipuiston naapurissa ja Kirjurinluodon palveluiden vieressä saa etuoikeutetusti nauttia upeista maisemista, luonnosta ja ulkoilusta. Karjarannan alueen asukkailla on mahdollisuus matkata jokea pitkin merelle saakka aivan omilta kotinurkilta. Kokemäenjoen ja Kirjurinluodon teema voi ilmetä rakentamisessa monilla tavoilla sisustuksessa, piharakenteissa tai materiaalivalinnoissa.

Ruoka ja yrittäminen

Messualueen vieressä Kokemäenjoen vastarannalle toteutetaan Euroopan toinen julkinen ruokapuisto. Se tarjoaa loistavan kehyksen alueen toimijoille hyödyntää lähiruokaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Pihakatujen ja puistojen istutukset huomioivat ravinnon teemana. Alueen kaava kannustaa yrittäjyyteen, joka on liiketoiminnan osalta hyvin joustava.

DSC_1111