Osuuskunta

Sinustako osuuskunnan asukas?

Lohjan asuntomessualueelle toteutetaan osuuskuntamuotoista asumista. Monissa maissa osuuskunta-asuminen on jo yleistä ja nyt sitä halutaan kehittää ja pilotoida myös Suomessa. Osuuskuntamuotoisella asumisella pyritään löytämään uusi, kohtuuhintainen asumismuoto, jossa toteutuu mm. hyvä hinta-laatusuhde sekä asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseensa enemmän kuin esimerkiksi vuokra- tai asumisoikeusasumisessa. Osuuskuntien pilotointi on pinnalla Suomen asuntopoliittisessa keskustelussa ja nousee toistuvasti esiin mm. Kimmo Tiilikaisen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtajan Hannu Rossilahden puheissa.

Miksi osuuskunta on hyvä vaihtoehto?

  • Lohjalle toteutettavassa osuuskuntamallissa yhdistyy elementtejä niin vuokra-, asumisoikeus- kuin omistusasumisestakin. Toteutettavan osuuskunnan etuja asukkaalle ovat mm.
  • asumiseen pääsee kiinni ilman henkilökohtaista asuntolainaa
  • liittyessään osuuskuntaan asukas ostaa samalla itselleen käytännössä elinikäisen asumisoikeuden 
  • asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asumiseensa osuuskunnan jäseninä niin hallitustyöskentelyssä kuin osuuskuntakokouksissakin
  • osuuskunnassa ei ole kyse sosiaalisesta asuntotuotannosta, vaan osuuskunta on avoin kaikille

 

Osuuskunta rakentuu messualueen paraatipaikalle

Lohjan asuntomessualueen osuuskunta muodostuu näillä näkymin kolmesta paritalosta sekä yhteisistä tiloista ja pihasta. Tontti sijoittuu asuntomessualueella upeaan paikkaan pientalokorttelin järven puoleiselle reunalle. Osuuskuntaan voidaan kehittää uudenlaisia esim. ekologisia ratkaisuja. Jäsenet päättävät osuuskunnan toiminnasta ja toiminnassa on yhteisöllisyyttä jäsenten niin halutessa.

Vahva pohja syntyy hyvästä suunnittelusta

Messualueen osuuskunta ei toteudu niin sanottuna ryhmärakentamisprojektina, vaan projekti on jo käynnistetty Lohjan kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimesta. Tällä hetkellä osuuskunnalle laaditaan perustamisasiakirjoja. Perustamisasiakirjoihin kuuluvat mm. osuuskunnan säännöt ja sopimukset osuuskunnan ja asukkaan välillä. Koska Suomesta puuttuu vielä asunto-osuuskuntaan liittyvä laki, on ratkaisuita osuuskunnan rahoitusmalliin haettu yhdessä niin rahoituslaitosten kuin ARA:nkin kanssa. Tämän lisäksi laaditaan arviota osuuskunnan rakentamiskustannuksista, jotta ensimmäisiä arvioita osuuskunnassa asumisen kustannuksista päästään laskemaan mahdollisimman pian.

osuuskunta_kartalla
Osuuskunnan sijainti messualueella. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Tästä voit ladata osuuskunnan esitteen (pdf)

Lisätietoja osuuskuntamuotoisesta asumisesta:

ARA: Asunto-osuuskuntamallilla kohtuuhintaista asumista

Rakli: Asunto-osuuskuntamalli toisi toteutuessaan vaihtoehtoja asuntomarkkinoille