Ilmastonäkökulma

Ilmastonäkökulma asuntomessuilla Lohjalla vuonna 2021

Hiidensalmen asuntomessualueelle tavoitellaan ilmastoystävällistä asumista osana valtakunnallista ilmastonmuutoksen hillinnän CANEMURE-hanketta. Pyrimme huomioimaan ilmastonäkökulman monipuolisesti rakentamisen, asumisen ja liikkumisen ratkaisuissa alueella.

Asuntomessut osana Lohjan pitkäjänteistä ilmastotyötä

Lohjan on HINKU-kaupunki eli Lohjan kaupunki on vapaaehtoisesti sitoutunut Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen kunnianhimoiseen tavoitteeseen vähentää kunnan alueella syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Osana Lohjan kaupungin ilmastotyötä Asuntomessut on mukana merkittävässä kansallisessa (CANEMURE) -hankkeessa.

Lohjan CANEMURE-osahankkeessa hillitään rakentamisen, asumisen ja liikenteen ilmastovaikutuksia vuoden 2021 asuntomessualueella Hiidensalmessa. Tämä tapahtuu edistämällä toimenpiteitä, jotka parantavat energiatehokkuutta, lisäävät uusiutuvan energian hyödyntämistä ja vähentävät päästöjä. Lisäksi alueella toteutuneita ilmastonmuutoksen hillinnän hyviä käytäntöjä levitetään asuntomessujen saaman laajan julkisuuden avulla.

CANEMURE-hanke osana asuntomessujen toteuttamista Lohjalla

Lohjan CANEMURE-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2019 alkupuolella keskitytään tuomaan ilmastonäkökulma mukaan Hiidensalmen asuntomessualueen suunnitteluprosessiin. Ilmastonäkökulma näkyy esimerkiksi rakentamistapaohjeessa ja tontinhakukriteereissä. Toisessa vaiheessa vuosina 2019–2020 alueen rakentajia ja muita paikallisia toimijoita kannustetaan ilmastonäkökulman huomioimiseen alueen toteutuksessa.

Tavoitteena on, että ilmastovaikutusten monipuolisen huomioimisen ansiosta Hiidensalmeen rakentuu energiatehokkaita taloja, joissa tuotetaan ja hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja joissa on varauduttu sähköisen liikenteen yleistymiseen. Lisäksi tavoitteena on, että alueelle kehittyy toimiva ja helppokäyttöinen kaasu- ja sähköautojen sekä sähköpyörien yhteiskäyttöjärjestelmä, jonka ansiosta alueelle muuttavat perheet voisivat luopua vähintään toisesta omistamastaan autosta.

Lohjan osahankkeen viimeisessä vaiheessa vuonna 2021 painopiste on alueella toteutuneiden, ilmastonäkökulmasta hyvien ratkaisujen nostaminen laajemman yleisön tietoisuuteen.

Lisätietoa

Valtakunnallisen CANEMURE-hankkeen esittely (Syke)

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen esittely (Syke)

Hinku-hanke Lohjalla (lohja.fi)

Jenna Kotilehto CANEMURE-hankkeen projektityöntekijä

canemuretunnus