Teemat

Teemasta toimeen

Messuteemat ovat olennainen osa Asuntomessuja ja tärkeitä messurakentajien valitsemisen kannalta. Teemojen tarkoitus on antaa ideoita ja esimerkkejä alueen, rakennusten ja pihojen suunnitteluun, rakentamiseen ja sisustamiseen. Pioneeripuiston asuntomessualueen rakentamisen teemat ovat kauniisti ikääntyvä, oma aika ja bioneeri.

Kauniisti ikääntyvä

Asuntomessuteemana kauniisti ikääntyvä tarkoittaa tukea ja kannustusta niille, jotka ammentavat voimaa kauniista miljööstä ja suurien tarinoiden läheisyydestä. Kauniisti ikääntyvää kunnioittavat ovat tässä hetkessä eläviä, historiaa ja tarinoita arvostavia esteetikkoja, joiden elämäntapaan kuuluu seurustelu ja ystävät. He arvostavat sitä, että nyt rakennetaan siltaa historiasta tulevaan ja toimitaan edelläkävijöinä asumisen uusimpien ratkaisujen hyödyntämisessä tarinoita ja pioneerien perinteitä kunnioittaen. Rakentamisessa he arvostavat tarinoita ja yksilöllistä laadukkuutta. He arvostavat kauniisti ikääntyviä, huoltovapaita ja kestäviä ratkaisuja. Heille esteettömyys ja sukupolvien välinen kanssakäyminen ovat itsestään selvää ja arkisen tarpeellista.

Avainsanat: tarinat, historiallinen miljöö, Kymijoen historia, sukupolvien välinen yhdessäolo, seurustelu, sosiaalisuus, luonnon arvostus, kunnioitus, kauniisti ikääntyvät materiaalit, esteettömyys

Oma aika

Asuntomessuteemana oma aika tarkoittaa tukea ja kannustusta niille, jotka nauttivat aktiivisesta elämästä ja työn tekemisen vapaudesta. Oman ajan arvostajat ovat ihmisiä, joiden elämäntapaan voi kuulua erilaisia harrastusvälineitä eri vuodenaikojen aktiiviseen elämään tai heidän kiinnostuksen kohteensa näkyvät muuten asumisen ratkaisuissa. Rakentamisessa he arvostavat kestäviä rakenteita ja materiaaleja. Työtä he tekevät sitoutumatta aikaan tai paikkaan. He arvostavat liikkumisen vapautta ja hyviä etätyömahdollisuuksia. Heille aika on kultaa.

Avainsanat: aktiivinen elämä, etätyö, pendelöinti, harrastukset, liikunta- ja harrastusvälineiden säilytys ja huolto, työtilaratkaisut, Kymijoki, Repovesi, jokamiehenoikeudet, jakamistalous, luonnon arvostus, oman ajan arvostus, asumisen huoltovapaus

Bioneeri

Asuntomessuteemana bioneeri tarkoittaa tukea ja kannustusta niille, jotka ovat kestävän kehityksen ja asumisen innovaatioiden edelläkävijöitä. Bioneerit ovat modernin ajan tienraivaajia, jotka pioneerien hengessä tuovat kestävän kehityksen edelläkävijyyttä asumiseen. Bioneereille ei ole ongelma yhdistää ekologista ajattelua ja vanhoja hyviksi todettuja rakentamisen ratkaisuja moderniin digitaaliseen tekniikkaan ja uusiin ilmiöihin. He ovat valmiita näkemään vaivaa kestävän kehityksen mukaiseen elämään sitoutumisessa sekä etsimään uusio- ja kierrätysratkaisuja osana modernia uutta asumista.

Avainsanat: kestävä kehitys, täydennysrakentaminen, kiertotalousratkaisut, hiilineutraalius, luonnon- ja kierrätysmateriaalit, uusiutuva energia, älykotiratkaisut, älykkäät asumisen tuotteet ja palvelut, digiratkaisut, hyvä sisäilma ja turvalliset rakenteet, suomalaiset perinteet, hyötypuutarha, kustannustehokkuus

pioneeripuisto_vinjetti