Esteettömyys asuntomessualueella

ESTEETTÖMYYS ASUNTOMESSUILLA KOUVOLASSA
Oheinen esteettömyysopas on toteutettu Kouvolan Asuntomessuille Kynnys Ry:n toimesta.

Kartoituksessa on tarkasteltu messukohteiden esteettömyyttä messuvieraiden kannalta.

Kartoituksessa on selvitetty messualueen kulkureittien, yleisötilojen ja näyttelykohteiden sisäänkäyntien esteettömyys. Kouvolan Asuntomessuilla on 33 kohdetta, joista 19 sijaitsee pientaloissa. Raportissa esitetty luokittelu koskee vain pääsyä messukohteiden sisääntulokerrokseen.

Valitettavasti kartoituksen tekohetkellä kulku moniin kohteisiin oli esteellinen, koska luiskat puuttuivat kokonaan tai ne olivat vasta suunnitteluvaiheessa.

Kartoituksen tiedot perustuvat tilanteeseen 4.7.2019 klo 16.00. Tämän jälkeen mahdollisesti lisättyjä luiskia tai muita tehtyjä muutoksia ei ole voitu ottaa huomioon.

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE – PDF