Tilaisuudet

Asuntomessutapahtumassa Kaupunkielämää 2018 nostettiin esille näkökulmia tulevaisuuden kaupunkiasumiseen. Tapahtuman keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa pohdittiin asumista palveluna, sekä puhuttiin kaupunkiviljelystä, yhteisöllisyydestä ja yhteisöasumisesta. Arkipäivisin pidetyissä seminaareissa käsiteltiin kansainvälisten asiantuntijoiden toimesta muun muassa kestävää kaupunkikehitystä yhdessä Ympäristöministeriön kanssa. Suuntaa kansainvälisten huippututkijoiden puheenvuoroissa haettiin esimerkiksi sille miten kaupungistuminen ja globaalit uudet palvelut muuttavat tulevaisuudessa elämäämme ja arkeamme.

Lyhyempien, päivittäisten Jätkä Talks! -keskustelujen teemoina taas olivat kaupunkiasumisen monet ulottuvuudet. Lisäksi järjestettiin Kaupunkitutkimus jalkautuu Jätkäsaareen -kokonaisuuksia, joissa tutkijat esittelivät viimeisimpiä tutkimustuloksiaan lyhyissä, kansankielisissä esityksissään.

Alla on listattuna kaikki Kaupunkielämää Jätkäsaaressa 2018 pidetyt seminaarit, Jätkä Talks! -keskustelut sekä Kaupunkitutkimus jalkautuu Jätkäsaareen -tilaisuudet:

Seminaarit / Seminars

City Living – Living as a Service
Monday 3.9.2018 at 12-16 @Clarion Hotel Helsinki

Digitalisaatio ulottuu kaikkialle asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan, joten mitä on kaupunki palveluna? Liikenne on muuttunut liikkumiseksi ja asumisemme on muuttumassa elämiseksi. Liikkuminen palveluna (mobility as a service) uudistaa kaupunkiliikenteen, vastaava vielä isompi muutos on menossa, kun asuminen muuttuu palveluksi (living as a service).

Facilators:  Alexander Rodichev, Karoline Kwon   & Tatyana Chuzhanova, Digitalist Group Oy

Opening of the seminar & workshop
Sergio Tavares, ph.D. and Lead Consumer Scientist,  Digitalist Group.

City Living in Jätkäsaari
Harri Tuomaala, CEO, Finnish Housing Fair

Digitalization in Traffic – Mobility as a Service (English)
Jarkko Jaakkola, Area Manager, Nordics & Baltics, MaaS Global

Digitalization in Real Estate and Construction – Living as a Service (english)
Teemu Lehtinen, Chief of Digitalization , KIRAdigi

WORKSHOP – Living as a Service
Alexander Rodichev, Karoline Kwon   & Tatyana Chuzhanova, Digitalist Group Oy

Closing words
Esa Nettamo, CEO, Digitalist Group Oy

 

Asumisen Think Tank – tulevaisuuden kaupunkiasuminen
Tiistaina 4.9.2018 @Clarion Hotel Helsinki

ARA isännöi Asumisen Think Tank -tilaisuuksia, jotka kokoavat rakentamis- ja kiinteistöalan toimijoita yhteen. Tilaisuuksissa keskusteltiin alan kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Asumisen Think Tank – tulevaisuuden kaupunkiasuminen -seminaarissa esiteltiin Jätkäsaaressa toteutettua sekä suunnitteilla ja rakenteilla olevaa valtion tukemaa (ARA) asuntorakentamista. Lisäksi seminaarissa esiteltiin tulevaisuuden kaupunkiasumisen trendejä ja verrattiin niitä Asuntomessujen asukasbarometrin tuloksiin. Seminaarissa kerrottiin myös tutkimustuloksia asumisen uusista konsepteista.
Suomen Asuntomessut tulevaisuuden asumista edistämässä
Harri Tuomaala, toimitusjohtaja, Suomen Asuntomessut
Jätkäsaaren ARA-kohteet
Vesa Ijäs, kehittämisjohtaja, ARA
The Future of Urbane – kaupunkiasumisen tulevaisuuden trendejä
Virpi Vaittinen, Lead Design Strategist & Futurist, Futurice Oy
Miten suomalainen asuu – millaisiin muutoksiin hän on valmis?
Kari Tervonen, kehitys- ja tutkimuspäällikkö, Suomen Asuntomessut
Rakennussuunnittelulla kohtuuhintaisia ratkaisumalleja
Jyrki Tarpio, asumisen tutkijatohtori, ja Tommi Teronen, projektitutkija (KARKIT-tutkimushanke), Tampereen teknillinen yliopisto

 

Yhteisöt ja yhteisöasuminen (Partly in English)
Wednesday 5.9.2018 @Clarion Hotel Helsinki

Yhteisöllinen asuminen on herättänyt voimistuvaa kiinnostusta Suomessa. Yhteisöllinen asuminen tarjoaa mahdollisuuden ratkaista muun muassa hoivan, ajankäytön, yksinäisyyden ja työllistymisen haasteita. Kaikkien arjen toimintojen tilojen ei tarvitse olla myöskään asuntojen sisällä. Muun muassa juhlatilat, saunaosastot, kuntosalit, pesutuvat, ehkä myös kotiteatterit ja verstaat voidaan rakentaa yhteiskäyttöön. Näin säästetään myös rahaa: asukkaille voidaan tuottaa paremmat tilat pienemmillä kustannuksilla per asuinneliö kuin hajautetussa mallissa.Asukkaiden tilojen määrä ja laatu luonnollisesti vaihtelevat tapauskohtaisesti, samoin yhteisöllisyyden aste. Vaikka yhteisölliset asumisratkaisut herättävät aiempaa suurempaa kiinnostusta, nykyiset asuntorakentamisen perusratkaisut eivät usein tarjoa tätä vaihtoehtoa. Ryhmärakennuttaminen on ollut yksi tapa tuottaa asukaslähtöisempiä, yhteisöllisempiä asumisvaihtoehtoja. Myös uusloft-konsepti tarjoaa tähän lupaavia vaihtoehtoja.Asiantuntijaseminaarissa keskustetiin yhteisöllisen asumisen ratkaisuista ja kokemuksista, pohdittiin tulevaisuuden ratkaisuja ja viritettiin myös uusia hankkeita. Esiintyjinä ja keskustelijoina oli asumisen tutkijoita, ryhmärakennushankkeiden vetäjiä, rahoittajia, rakennusliikkeen edustajia, kaavoittajia ja arkkitehtejä. Keynote-puhujat tulivat Keski-Euroopasta – arkkitehti Otto Höller Wienistä ja arkkitehti Oliver Scheifinger Berliinistä. Arkkitehdit olivat Taftakoo Architects -arkkitehtitoimiston pääsuunnittelijoita ja partnereita.
Facilator: Markus Laine, University of TampereOpening words, Agile Dwellers in Agile Cities
Markus Laine, Senior Lecturer (Phd), University of Tampere
New Co-housing Solutions in Vienna and Berlin
Otto Höller & Oliver Scheifinger, architects, Tafkaoo architects
Yhteisöllisyys asuntorakentamisessaYhteisöllinen asuminen kaupungissa ja ryhmärakentaminen – haasteet ja voimavarat
Jenni Kuoppa & Elina Alatalo, tutkijat, Tampereen yliopisto
Case Malta
Salla Korpela, asukasaktiivi, As. Oy Malta
Case Annikki
Anna Helamaa, tutkija, Tampereen ylipisto
Case Tila
Pia Ilonen, arkkitehti, Talli Arkkitehdit Oy
Monisukupolvinen asuminen
Katja Maununaho, arkkitehti, Tampereen teknillinen yliopisto
Paneeli ja keskustelu, miten rakentaa toisin
Fasilitaattori: Markus Laine, Tampereen yliopisto
Keskustelijat
Salla Korpela, asukas, Malta-hanke
Pia Ilonen, arkkitehti, Arkkitehtuuri ja muotoilutoimisto Talli
Sami Vallinkoski, Pankin johtaja, Suomen Hypoteekkiyhdistys
Timo Mantila, toimitusjohtaja, Lakea Oy
Anna Helamaa, arkkitehti, tutkijaKetterä kaupunki tutkimushanke (Suomen Akatemia, STN-hanke)

Ketterä kaupunki hankkeessa tarkastellaan kaupunkikehitystä asukkaan näkökulmasta. Lähtöajatuksena on, että kaupunkilaiset tulisi nähdä kaupunkikehityksen moottorina. Asukkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita, ja kaupungeista tulee parempia, kun heidät otetaan mukaan kaupunkikehitykseen. Mahdollistava kaupunki osahankkeessa tutkitaan asukaslähtöisiä asumisen, työskentelyn ja kaupunkitilankäytön ratkaisuja.

Sustainable Urban Development – Kestävä kaupunkikehitys (Part 1 is in English)
Thursday 6.9.2018 @Clarion Hotel 

Yli puolet maailman ihmisistä asuu jo kaupungeissa. Ennusteiden mukaan kaupunkien väkimäärä kasvaa 3 miljardilla ihmisellä seuraavan 40 vuoden aikana. Kaupungistumisen haaste on valtava. Miten saada ruoka, energia, vesi ja muut luonnonvarat riittämään kaikille? Miten kaupungit voivat kehittyä vähähiilisiksi tai jopa hiilineutraaleiksi? Miten ne voivat kasvaa turmelematta ihmisen ja luonnon terveydelle elintärkeitä ekosysteemejä?Hallitus päätti huhtikuussa 2017 viisivuotisen kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman käynnistämisestä. Ohjelman taustalla vaikuttavat muun muassa YK:n vuonna 2016 hyväksytty maailmanlaajuinen kaupunkikehitysohjelma (New Urban Agenda), YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja EU:n oma kaupunkiagenda (Urban Agenda for the EU). Ohjelman toteuttamista koordinoi ympäristöministeriö yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Mukaan kumppaneiksi pyydetään myös yrityksiä, korkeakouluja ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Ohjelma toteutetaan kokeilukulttuuriperiaatteella, muun muassa konkreettisten pilottihankkeiden kautta..Ympäristöministeriö on valmistellut yhdessä kaupunkien ja muiden yhteistyötahojen kanssa kestävän kaupunkikehityksen ohjelman. Ohjelman tarkoitus on kerätä yhteen ja luoda kaikkien kaupunkien käyttöön malleja kestävän kaupunkikehityksen haasteiden ratkaisemiseksi. Jätkäsaaressa pidettävässä tilaisuudessa kuullaan kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuhujia, ideoidaan yhdessä ja verkostoidutaan.
Facilitator: Ivan Puopolo
I PART      SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT (In English)Opening of the seminar
Opening words by the Minister of the Environment, Energy and Housing, Mr. Kimmo Tiilikainen
European Perspectives to Sustainability – key notes
Keynote speakers:
Monica von Schmalensee, Chairman for the Council for Sustainable Cities, Sweden
Peter Ramsden, URBACT programme expert in integrated urban development Sustainable urban development in Oslo, (speaker to be confirmed), City of Oslo
Panel Discussion – Cooperating for urban sustainability – from global goals to grassroots actions
Participants:
Kimmo Tiilikainen, Minister of the Environment, Energy and Housing
Monica von Schmalensee, Chairman for the Council for Sustainable Cities
Peter Ramsden, Programme expert in integrated urban development
Representative of the City of Oslo
Anni Sinnemäki, Deputy Mayor for Urban Environment, City of Helsinki
Mari Vaattovaara, Director of Helsinki Institute of Urban and Regional Studies,  University of Helsinki
II OSA  KESTÄVÄ KAUPUNKIKEHITYS (suomeksi) @MakasiinigalleriaKestävä kaupunki -ohjelman esittely
Olli Maijala, Ympäristöministeriö ja Anna Kortesoja, Gaia Consulting
Kestävä kaupunki pilottihankkeiden kokemuksia
Hiilinielut ja lähivihreä, Kati-Jasmin Kosonen, Tampereen kaupunkiseutu
Kierrätyksen edistäminen pelillistämisen keinoin
Kuopio (TBC)
Osallistaen kohti sosiaalisesti kestäviä kaupunkeja
Tanja Oksa, JyväskyläPaneelikeskustelu – Tavoitteista tekoihin: yhteistyön rakentaminen,  toimijoiden sitouttaminen ja oppien jakaminen
Osallistujat:
Pasi Laitala, kestävän kehityksen johtaja, Espoo
Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja, Laitila
Kauko Aronen, kaupunkitutkimuspäällikkö, Kuntaliitto
Suvi Anttila, erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö
Jaakko Blomberg, kaupunkiaktivisti, Helsinki Urban Art ry

ASUNTOREFORMI HELSINKI – Asuminen 2020, KILPAILUSEMINAARI
7.9.2018 @Sitra Auditorio, Ruoholahti, Itämeternkatu 11-13

HOUSING REFORM HELSINKI – HOUSING 2020, COMPETITION SEMINAR
7.9.2018 @Sitra Auditorio, Ruoholahti, Itämeternkatu 11-13

Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020, arkkitehtuuri – ja ideakilpailu julkistettiin 3.9.2018. Kilpailun avajaisseminaari pidettiin 7.9. klo 12-16 Sitran Auditoriossa Ruoholahdessa. Seminaarissa kuultiin Eurooppalaisista ajankohtaisia asumisen teemoista sekä uudesta puurakentamisesta. Seminaarin puhujat tulivat Zürichistä, Berliinistä ja Kööpenhaminasta. Seminaarin päätteeksi esiteltiin Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun kohteet.
Facilitator: Eero Lundén, architect, Lundén Architecture Company
Opening words
Anni Sinnemäki, Vice Mayor, City of Helsinki
Architectural Lectures – Actual themes in housing and wooden construction from Berlin, Zürich and Copenhagen
Housing in Berlin in the 21st century
Cristoph Roedig, architect, Roedig Schop Architekten, Berlin
Urban Wooden housing
Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020, kilpailukohteiden esittely
Kirsi Rantama, arkkitehti, Helsingin kaupunki

 

 

Jätkä Talks!

La 1.9.2018 klo 12-13 Jätkä Talks! Avajaiskeskustelu: Kaupunkielämää Jätkäsaaressa

Avajaispuhe                     

Anni Sinnemäki, apulaispormestari, Helsingin kaupunki       

Keskustelijat                     

Timo Nieminen, varatoimitusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj
Anni Sinnemäki, apulaispormestari, Helsingin kaupunki
Saku Sipola, toimitusjohtaja, SATO Oyj
Outi Säntti, Jätkäsaaren projektijohtaja, Helsingin kaupunki
Helena Säteri, ylijohtaja, Ympäristöministeriö
Harri Tuomaala, toimitusjohtaja, Suomen Asuntomessut

 

La 1.9.2018 klo 18-19 Jätkä Talks! Satavuotista kaupunkiarkkitehtuuria

Keskustelijat

Henna Helander, johtava asiantuntija, arkkitehti, Helsingin kaupunki
Matti Kajansinkko, Jätkäsaaren asemakaavoittaja, arkkitehti, Helsingin kaupunki
Jussi Murole, arkkitehti, B&M Architects
Mari Vaattovaara, professori, Helsingin yliopisto

Keskustelun veti Kimmo Rönkä, Suomen Asuntomessut

 

Su 2.9.2018 klo 14:30 Jätkä Talks! Jätkä kokeilee

Keskustelijat

Elli Saari, kokeilujen sparraaja ja kaupunkikokeilija, Kokeilunpaikka.fi & Motiva Oy
Janne Rinne, Perille asti -hanke, projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki
Maija Bergström, hankekoordinaattori, Forum Virium Helsinki
Joonas Sipari, perustaja, Bout
Mikko Ampuja, yrittäjä, Vapaus Bikes Pilvimaari
Heikkinen, yrittäjä, Kliffa Innovations

Keskustelun veti Kimmo Rönkä, Suomen Asuntomessut

 

Ma 3.9.2018 klo 17-18 Jätkä Talks! Elämä Palveluna / Living as a Service

Keskustelijat

Maria-Elena Cowell, toimitusjohtaja,  Kiinteistönvälitysalan keskusliitto ry
Arto Huuskonen, johtaja – digitalisaatio ja palvelut, SRV
Juha Kaakinen, toimitusjohtaja, Y-Säätiö/M2-Kodit
Teemu Lehtinen, ohjelmapäällikkö, KIRAdigi
Timo Mantila, toimitusjohtaja, Lakea Oy
Riikka Uusikulku, projektipäällikkö, Tuusulan Asuntomessut

Keskustelun veti Kimmo Rönkä, Suomen Asuntomessut

 

Ti 4.9.2018 klo 17-18 Jätkä Talks! Asuminen meille – tulevaisuuden teknologiaa mukavuuskortteleissa

Keskustelijat

Jaana Leikas, johtava tutkija, VTT
Jan Ekberg, professori (emeritus)
Pekko Vehviläinen, tekn. tri, Digiterveys Oy
Sakari Taipale, professori, Jyväskylän yliopisto
Mirka Härkönen, projektipäällikkö, Lohjan Asuntomessut

Keskustelun veti Kimmo Rönkä, Suomen Asuntomessut

 

To 6.9.2018 klo 18:30 Jätkä Talks! Asumisen uudet konseptit

Keskustelijat

Hannu Holma, liiketoimintajohtaja, omistaja, SSA Group Oy
Sanna Kauppi, projektipäällikkö, Kouvolan asuntomessut
Helena Moring, projektipäällikkö, Hartela Oy
Robert Nyman, kunnanjohtaja, Inkoon kunta
Taina Suonio, maisemasuunnittelija, Roslings Manor Gardens

Keskustelun veti Leena Honkajuuri, Suomen Asuntomessut

 

La 8.9.2018 klo 14-15 Jätkä Talks! Saunaan!

Keskustelijat

Kimmo Helistö, Jätkäsaaren Uusi Sauna
Hannu Hirvonen, LähiTapiola
Jussi Niemelä, Suomen Saunaseura

Keskustelun veti Mikko Leisti, Pluto Finland

 

Kaupunkitutkimus jalkautuu Jätkäsaareen -tilaisuudet

Millaista tutkimusta kaupungeista, asuinalueista, kortteleista ja meistä ihmisistä tehdään tällä hetkellä? Kaupunkitutkimus jalkautuu kortteliin -kokonaisuuksissa tutkijat esittelivät viimeisimpiä tutkimustuloksiaan lyhyissä, kansankielisissä esityksissään. Tapahtumapaikkana oli Jätkäsaari-paviljonki, Kaupunkielämää-tapahtuman keskiössä Hyvän Toivon Pusitossa.

Maanantai 3.9.2018 klo 14:00-16:00

Trends of the street and the city (IN ENGLISH) 

SPIN Unit has coalesced into an international network of academics and professionals by combining design, artistic, and technical practice. Born as an academic endeavour, it has built on the varied expertise of its members to find new and creative approaches to urban analytics and redefine the practices of urban design.

Urbanization trends of the contemporary city
Panu Lehtovuori, Tampere University of Technology / SPIN Unit

Trends and hypes of Helsinki through the eyes of social media
Jesús López Baeza. University of Alicante, Spain / SPIN Unit

How philosophers can improve urban design?
Michiru Nagatsu, University of Helsinki / SPIN Unit

From the sanctuary to the high street: why street fronts matter
Jacob Leonard Dibble, 1 = 2 Urban Design / SPIN Unit

Tiistai 4.9.2018 klo 14:00-16:00

Ikääntymisen arkea ja unelmia

Vanhojen ihmisten asuminen ja hoiva herättää kovasti huolta meissä kaikissa. Miten vanhukset itse näkevät omat tarpeensa, toiveensa ja myös tulevaisuutensa? Ikääntymisen arkea ja unelmia -tilaisuudessa tutkijat edustivat Ikääntyminen ja hoivan (CoE AgeCare) huippututkimusyksikköä (Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto), sekä Dwellers in Agile Cities -hanketta (Tampereen yliopisto).

Kohtaavatko hoivatarpeet & hoivapolitiikka?
Teppo Kröger, Jyväskylän yliopisto

Seniorien asumisen unelmat?
Paula Vasara & Lina van Aerschot, Jyväskylän yliopisto
4.9.2018 Vasara & Lina van Aerschot – Seniorien asumisen unelmat

Yhteisöllinen asuminen – toimintaa, tukea ja turvallisuutta?
Outi Jolanki, Tampereen yliopisto
4.9.2018 Outi Jolanki – Yhteisöllinen asuminen – toimintaa, tukea ja turvallisuutta

Teknologia – keino hyvään ikääntymiseen?
Sakari Taipale & Riitta Hänninen, Jyväskylän yliopisto
4.9.2018 Taipale & Hänninen – Teknologia – keino hyvään ikääntymiseen

Kaupunki ikääntymisen ympäristönä – mitä on ikäystävällinen suunnittelu?
Liisa Häikiö & Antti Wallin, Dwellers in Agile Cities, Tampereen yliopisto

Keskiviikko 5.9.2018 klo 14:00-16:00

Kertomukset, paikat ja historiat

Kaupungit ovat kerroksellisia: sekä rakennettu ympäristö että paikkoihin liittyvät kertomukset, muistot, mielikuvat ja kokemukset ilmentävät menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Tässä tilaisuudessa Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen tutkijat kertoivat kaupungeista dynaamisina paikkoina, joihin asukkaat ja toimijat liittävät omia merkityksiään.

 

Asukkaat ja toimijat nykyistä, mennyttä ja tulevaa paikallisuutta määrittämässä
Pauliina Latvala-Harvilahti, Turun yliopisto/Helsingin yliopisto, 1.8. alkaen Tampereen yliopisto
5.9.2018 Pauliina Latvala-Harvilahti – Asukkaat ja toimijat nykyistä, mennyttä ja tulevaa paikallisuutta määrittämässä

Jätkäsaari rakenteellisina kerrostumina – kolme näkökulmaa kaupunginosan kehitykseen
Matti Hannikainen, Helsingin yliopisto
5.9.2018 Matti Hannikainen – Jätkäsaari rakenteellisina kerrostumina

Jätkäsaari vai Naisten kaupunki? Kuviteltu tuleva Jätkäsaari suunnittelussa ja kirjallisuudessa
Lieven Ameel, Turun yliopisto
5.9.2018 Lieven Ameel – Jätkäsaari vai naisten kaupunki

Paluu perinteiseen urbaaniin kaupunkirakentamiseen Helsingin kaupunkisuunnittelussa?
Miika Norppa, Helsingin yliopisto

Saavutettavuustyökalut sopivien asuntojen etsinnässä
Henrikki Tenkanen, Helsingin yliopisto

 

Torstai 6.9.2018 klo 14:00-16:00

Naapurit vuoropuhelussa

Miten naapurit kommunikoivat ja pyrkivät dialogiin huolimatta vaikkapa kielellisistä, kulttuurisista, taloudellisista tai uskonnollisista eroista? Koneen Säätiön rahoittamissa Naapuridialogit-hankkeissa tutkitaan naapuruussuhteita, sekä perinteisiä että maahanmuuton Suomeen synnyttämiä uusia naapuruuksia, yhdistämällä tieteen ja taiteiden sekä journalismin näkökulmia. Kolmen Naapuridialogit-hankkeen tutkijat kertoivat tutkimuksestaan.

Naapuridialogien affektiiviset lähtökohdat
Mikko Salmela, Riikka Rossi, Pentti Henttonen, Liisa Voutilainen, Ilkka Lampi, Helsingin yliopisto

Naapuridialogien affektiiviset lähtökohdat -hankkeen lähtökohtana on tutkimukselliseen näyttöön perustuva käsitys ihmisten väliseen vuorovaikutukseen erottamattomasti kuuluvasta affektiivisuudesta, joka määrittää niin kielellistä kuin toiminnallista vuorovaikutusta. Hankkeessa tutkitaan erilaisista lähtökohdista tulevien ihmisten dialogia ja vuorovaikutusta tarkastelemalla heidän vuorovaikutuksessaan viriäviä affektiivisia prosesseja, kuten affektiivista synkroniaa, empatiaa sekä muita jaettuja tunteita, joille yhteenkuuluvuuden sekä yhteisen ryhmäidentifikaation kokemukset rakentuvat. Tutkimuksen kohde on uusi uraauurtava yhteisöllinen asumismuoto Helsingin Jätkäsaaressa. https://blogs.helsinki.fi/naapuridialogit/

Naapurijurtta
Eeva Puumala, Karim Maiche, Anne Savitie, Salome Tuomaala, Tampereen yliopisto

Naapurijurtta-hanke kartoittaa naapuridialogien todellisuutta ihmisten parissa monikielisessä ja -kulttuurisessa lähiössä, Hervannassa. Työskentelyssä yhdistyvät pihoilla liikkuva jurtta, asukkaiden kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimus ja yhteisötaide. Naapurijurtta-hankkeessa tarkastellaan neljää limittäistä kysymystä: Mihin tarpeisiin naapurustumisen ja kotoutumisen tiloja tällä hetkellä eniten tarvitaan? Miten vaikeita tunteita ja huolia voidaan käsitellä ihmisten välisiä luottamusta ja sosiaalisia siteitä vahvistaen? Millaiset jokapäiväiset sosiaaliset käytännöt ja prosessit edistävät rauhanomaista rinnakkaiseloa? Millä tavoin toimivat arkisen naapuridialogin käytännöt leviävät ja vahvistuvat yhteisössä? https://research.uta.fi/naapurijurtta/esittely/#more-111

ARMA Allianssi Monica Gathuo, Tampereen yliopisto

”ARMA tuo yhteen akateemikkoja, aktivisteja ja taiteilijoita. Haluamme yhdistää erilaisia tiedon tyyppejä ja sitä kautta lisätä tietoisuutta rasismista ja toimia sitä vastaan. Järjestämme työpajoja, luentoja, taidenäyttelyitä, sekä tuotamme multimedia-aineistoja kuten sosiaalisen median sisältöä, web-sarjan ja kirjoja. Teemme myös yhteistyötä kansainvälisten rasisminvastaisten organisaatioiden kanssa. ARMA on ei-valkoisten johtama luova ryhmittymä, mutta suurin osa toiminnastamme on kaikille kansalaisille avointa. ARMA on rohkea, sillä se yhdistää tutkimuksen, aktivismin ja taiteet voimakkaiksi luoviksi työkaluiksi rasismia vastaan.” https://www.facebook.com/TheARMAAlliance/

 

Perjantai 7.9.2018 klo 13:30-15:30

Päivät ja yöt: elämä ja politiikka suurkaupungissa / Days and nights: life and politics in metropolitan cities

Suurkaupunki on erityinen tila, jossa yhteisyyden ja erillisyyden, kuulumisen ja muukalaisuuden, kodin tekemisen ja yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kamppailun kokemukset ja toiminnan tavat ovat yhtä aikaa läsnä. Tässä tilaisuudessa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijat tarkastelivat suurkaupungin elämää sosiaalisen ja poliittisen vaikuttamisen, viihtymisen ja vaihtoehtoisten arjen ratkaisujen näkökulmista.

Chicago 1889, Helsinki 2018: Jane Addams ja suurkaupungin aarre
Leena Ripatti-Torniainen, Helsingin yliopisto
Jane Addams ja suurkaupungin aarre

Oppiminen ja yhteiskunnalliset liikkeet kaupungeissa
Juhana Rantavuori, Helsingin yliopisto
Oppiminen ja yhteiskunnalliset liikkeet kaupungeissa

Dancing to architecture: night time, music and space (IN ENGLISH)
Giacomo Bottà, Helsingin yliopisto
Dancing to architecture

Vienna Social Housing (IN ENGLISH)
Yuchen Yao, Aalto-yliopisto

 Hob-Hub: A kitchen to share (IN ENGLISH)
Kata Fodor, Aalto-yliopisto

 

Perjantaina 7.9.2018 klo 16:00–17.30 

Kaupunkitutkimusyhteistyön avaus: kaupunkien asukkaat, paikat ja politiikka

Tilaisuudessa vietettiin Helsingin yliopiston monitieteisen Kaupunkitutkimusinstituutin avajaisia sekä kuultiin puheenvuoroja pääkaupunkiseudun kehittämisestä ja ajankohtaisesta kaupunkitutkimuksesta. Tilaisuus pidettiin Jätkäsaari-Paviljongissa kutsuvieraille, mutta puheenvuorot näkyivät myös suorana lähetyksenä kaikille avoimella tapahtuma-alueella.

Tervetuloa mukaan!
Mari Vaattovaara, johtaja/Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti
kaupunkitutkimus Urbaria

Kaupungit kasvavat ja kehittyvät
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja/Espoo
Kaupungit kasvavat ja kehittyvät

Kaupunkielämää Jätkäsaaressa
Harri Tuomaala, toimitusjohtaja/Suomen Asuntomessut
Kaupunkielämää Jätkäsaaressa

Kaupunkitutkimusta Kuntaliitossa
Jenni Airaksinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja/Kuntaliitto

Kaupunki kolmesta näkökulmasta
Henrietta Grönlund, kaupunkiteologian yliopistonlehtori/Helsingin yliopisto
Grönlund esitys
Tuuli Toivonen, geoinformatiikan apulaisprofessori/Helsingin yliopisto
Toivonen esitys
Tuukka Saarimaa, kaupunkitaloustieteen apulaisprofessori/Aalto-yliopisto
Saarimaa -kaupunkitutkimus esitys