Seminaarit ja työpajat

Maanantai 3.9.2018

City Living – Living as a Service

Digitalisaatio ulottuu kaikkialle asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan, joten mitä on kaupunki palveluna? Liikenne on muuttunut liikkumiseksi ja asumisemme on muuttumassa elämiseksi. Liikkuminen palveluna (mobility as a service) uudistaa kaupunkiliikenteen, vastaava vielä isompi muutos on menossa, kun asuminen muuttuu palveluksi (living as a service). 

The Program:

Venue: Clarion Hotel, Tyynenmerenkatu 2, 00220 HELSINKI
Date: Monday 3.9.2018 at 12-16
Facilators: 
Alexander Rodichev, Karoline Kwon   & Tatyana Chuzhanova, Digitalist Group Oy                                 

12:00-12:10  Opening of the seminar & workshop
Sergio Tavares, ph.D. and Lead Consumer Scientist,  Digitalist Group.    

12:10 City Living in Jätkäsaari
Harri Tuomaala, CEO, Finnish Housing Fair

12:20 Digitalization in Traffic – Mobility as a Service (english)
Jarkko Jaakkola, Area Manager, Nordics & Baltics, MaaS Global

12:50 Digitalization in Real Estate and Construction – Living as a Service (english)
Teemu Lehtinen, Chief of Digitalization , KIRAdigi                           

13:20 Question, Workshop results

Questions, presenting the workshop theme and working

13:30-14:00 Coffee & networking

14:00 WORKSHOP – Living as a Service
Alexander Rodichev, Karoline Kwon   & Tatyana Chuzhanova, Digitalist Group Oy       

City living Jätkäsaari/Tuusula/Inkoo 2030 – from location, location, location to location, content and community

15:15 Results of workshop
Comments of the jury

15:45-16:00 Closing words
Esa Nettamo, CEO, Digitalist Group Oy

Ilmoittautumiset / Sign up>>

 

Tiistai 4.9.2018

Asumisen Think Tank – tulevaisuuden kaupunkiasuminen

ARA isännöi Asumisen Think Tank -tilaisuuksia, jotka kokoavat rakentamis- ja kiinteistöalan toimijoita yhteen. Tilaisuuksissa keskustellaan alan kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista. 

Asumisen Think Tank – tulevaisuuden kaupunkiasuminen -seminaarissa esitellään Jätkäsaaressa toteutettua  sekä suunnitteilla ja rakenteilla olevaa valtion tukemaa (ARA) asuntorakentamista. Lisäksi seminaarissa esitellään tulevaisuuden kaupunkiasumisen trendejä ja verrataan niitä Asuntomessujen asukasbarometrin tuloksiin. Seminaarissa kerrotaan myös tutkimustuloksia asumisen uusista konsepteista.

Ohjelma:

Venue: Clarion Hotel, Tyynenmerenkatu 2, 2. kerroksen kokoustilat
Aika: Tiistai 4.9.2018 klo 12-14
Fasilitaattorit: Vesa Ijäs (ARA) ja Kimmo Rönkä (Suomen Asuntomessut)

12:00 Tilaisuuden avaus
Vesa Ijäs, kehittämisjohtaja, ARA
Kimmo Rönkä, tulevaisuuden asumisen asiantuntija, Suomen Asuntomessut

12:05 Suomen Asuntomessut tulevaisuuden asumista edistämässä
Harri Tuomaala, toimitusjohtaja, Suomen Asuntomessut

12:20 Jätkäsaaren ARA-kohteet
Vesa Ijäs, kehittämisjohtaja, ARA
Kommenttipuheenvuoro (tbc)

12:40 The Future of Urbane – kaupunkiasumisen tulevaisuuden trendejä
Virpi Vaittinen, Lead Design Strategist & Futurist, Futurice Oy

13:00 Miten suomalainen asuu – millaisiin muutoksiin hän on valmis?
Kari Tervonen, kehitys- ja tutkimuspäällikkö, Suomen Asuntomessut

13:20 Rakennussuunnittelulla kohtuuhintaisia ratkaisumalleja
Jyrki Tarpio, asumisen tutkijatohtori, ja Tommi Teronen, projektitutkija (KARKIT-tutkimushanke), Tampereen teknillinen yliopisto
Kommenttipuheenvuoro (tbc)

13:40 Keskustelu ja tilaisuuden yhteenveto

14:00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautumiset seminaariin>>

 

Keskiviikko 5.9.2018

Yhteisöt ja yhteisöasuminen (Partly in English)

Yhteisöllinen asuminen on herättänyt voimistuvaa kiinnostusta Suomessa. Yhteisöllinen asuminen tarjoaa mahdollisuuden ratkaista muun muassa hoivan, ajankäytön, yksinäisyyden ja työllistymisen haasteita. Kaikkien arjen toimintojen tilojen ei tarvitse olla myöskään asuntojen sisällä. Muun muassa juhlatilat, saunaosastot, kuntosalit, pesutuvat, ehkä myös kotiteatterit ja verstaat voidaan rakentaa yhteiskäyttöön. Näin säästetään myös rahaa: asukkaille voidaan tuottaa paremmat tilat pienemmillä kustannuksilla per asuinneliö kuin hajautetussa mallissa.

Asukkaiden tilojen määrä ja laatu luonnollisesti vaihtelevat tapauskohtaisesti, samoin yhteisöllisyyden aste. Vaikka yhteisölliset asumisratkaisut herättävät aiempaa suurempaa kiinnostusta, nykyiset asuntorakentamisen perusratkaisut eivät usein tarjoa tätä vaihtoehtoa. Ryhmärakennuttaminen on ollut yksi tapa tuottaa asukaslähtöisempiä, yhteisöllisempiä asumisvaihtoehtoja. Myös uusloft-konsepti tarjoaa tähän lupaavia vaihtoehtoja.

Asiantuntijaseminaarin tarkoituksena on keskustella yhteisöllisen asumisen ratkaisuista ja kokemuksista, pohtia tulevaisuuden ratkaisuja ja mahdollisesti virittää myös uusia hankkeita. Esiintyjinä ja keskustelijoina on asumisen tutkijoita, ryhmärakennushankkeiden vetäjiä, rahoittajia, rakennusliikkeen edustajia, kaavoittajia ja arkkitehtejä. Keynote-puhujat tulevat Keski-Euroopasta – arkkitehti Otto Höller Wienistä ja arkkitehti Oliver Scheifinger Berliinistä. Arkkitehdit ovat Taftakoo Architects -arkkitehtitoimiston pääsuunnittelijoita ja partnereita.

Ohjelma:

Venue: Clarion Hotel, Tyynenmerenkatu 2, 00220 HELSINKI
Aika: Keskiviikko 5.9.2018 klo 12-16
Facilator: Markus Laine, University of Tampere

 

12.00 Opening words, Agile Dwellers in Agile Cities
Markus Laine, Senior Lecturer (Phd), University of Tampere

Keynote (In English)

12.10 New Co-housing Solutions in Vienna and Berlin
Otto Höller & Oliver Scheifinger, architects, Tafkaoo architects

Questions

12.50 – 13.00  Coffee & refreshments

Yhteisöllisyys asuntorakentamisessa

13.00 Yhteisöllinen asuminen kaupungissa ja ryhmärakentaminen – haasteet ja voimavarat
Jenni Kuoppa & Elina Alatalo, tutkijat, Tampereen yliopisto

13.20 Case Malta
Salla Korpela, asukasaktiivi, As. Oy Malta

13:30 Case Annikki
Anna Helamaa, tutkija, Tampereen ylipisto

13:40 Case Tila
Pia Ilonen, arkkitehti, Talli Arkkitehdit Oy

Keskustelu

14.00 Monisukupolvinen asuminen
Katja Maununaho, arkkitehti, Tampereen teknillinen yliopisto

14.15  Yhteisöllinen senioriasuminen
Outi Jolanki, dosentti, Tampereen yliopisto

Keskustelu

14:40 – 15:00 Coffee & refreshments

15:00 – 16:00 Paneeli ja keskustelu, miten rakentaa toisin
Fasilitaattori: Markus Laine, Tampereen yliopisto

Keskustelijat

Salla Korpela, asukas, Malta-hanke

Pia Ilonen, arkkitehti, Arkkitehtuuri ja muotoilutoimisto Talli

Sami Vallinkoski, Pankin johtaja, Suomen Hypoteekkiyhdistys

Timo Mantila, toimitusjohtaja, Lakea Oy

Anna Helamaa, arkkitehti, tutkija

Ketterä kaupunki tutkimushanke (Suomen Akatemia, STN-hanke)

Ketterä kaupunki hankkeessa tarkastellaan kaupunkikehitystä asukkaan näkökulmasta. Lähtöajatuksena on, että kaupunkilaiset tulisi nähdä kaupunkikehityksen moottorina. Asukkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita, ja kaupungeista tulee parempia, kun heidät otetaan mukaan kaupunkikehitykseen. Mahdollistava kaupunki osahankkeessa tutkitaan asukaslähtöisiä asumisen, työskentelyn ja kaupunkitilankäytön ratkaisuja.

Ilmoittaudu tilaisuuteen/Sign up>>

 

Torstai 6.9.2018

Sustainable Urban Development – Kestävä kaupunkikehitys (Part 1 is in English)

Yli puolet maailman ihmisistä asuu jo kaupungeissa. Ennusteiden mukaan kaupunkien väkimäärä kasvaa 3 miljardilla ihmisellä seuraavan 40 vuoden aikana. Kaupungistumisen haaste on valtava. Miten saada ruoka, energia, vesi ja muut luonnonvarat riittämään kaikille? Miten kaupungit voivat kehittyä vähähiilisiksi tai jopa hiilineutraaleiksi? Miten ne voivat kasvaa turmelematta ihmisen ja luonnon terveydelle elintärkeitä ekosysteemejä? 

Hallitus päätti huhtikuussa 2017 viisivuotisen kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman käynnistämisestä. Ohjelman taustalla vaikuttavat muun muassa YK:n vuonna 2016 hyväksytty maailmanlaajuinen kaupunkikehitysohjelma (New Urban Agenda), YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja EU:n oma kaupunkiagenda (Urban Agenda for the EU). Ohjelman toteuttamista koordinoi ympäristöministeriö yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Mukaan kumppaneiksi pyydetään myös yrityksiä, korkeakouluja ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Ohjelma toteutetaan kokeilukulttuuriperiaatteella, muun muassa konkreettisten pilottihankkeiden kautta..

Ympäristöministeriö on valmistellut yhdessä kaupunkien ja muiden yhteistyötahojen kanssa kestävän kaupunkikehityksen ohjelman. Ohjelman tarkoitus on kerätä yhteen ja luoda kaikkien kaupunkien käyttöön malleja kestävän kaupunkikehityksen haasteiden ratkaisemiseksi. Jätkäsaaressa pidettävässä tilaisuudessa kuullaan kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuhujia, ideoidaan yhdessä ja verkostoidutaan.

Ohjelma:

Venue: Clarion Hotel, SkyBar (16th floor), Tyynenmerenkatu 2, 00220 HELSINKI
Date: Thursday 6.9.2018 at 9:30-16
Facilitator: Ivan Puopolo

I PART                 SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT (In English)

9.30 Opening of the seminar
Opening words by the Minister of the Environment, Energy and Housing, Mr. Kimmo Tiilikainen

9:45 European Perspectives to Sustainability – key notes
Keynote speakers:
Monica von Schmalensee, Chairman for the Council for Sustainable Cities, Sweden

Peter Ramsden, URBACT programme expert in integrated urban development Sustainable urban development in Oslo, (speaker to be confirmed), City of Oslo 

11:00 Panel Discussion – Cooperating for urban sustainability – from global goals to grassroots actions
Participants:
Kimmo Tiilikainen, Minister of the Environment, Energy and Housing
Monica von Schmalensee, Chairman for the Council for Sustainable Cities 
Peter Ramsden, Programme expert in integrated urban development
Representative of the City of Oslo
Anni Sinnemäki, Deputy Mayor for Urban Environment, City of Helsinki
Mari Vaattovaara, Director of Helsinki Institute of Urban and Regional Studies,  University of Helsinki

12:00-12:45       Lunch

II OSA  KESTÄVÄ KAUPUNKIKEHITYS (suomeksi)

12:45 Kestävä kaupunki -ohjelman esittely
Olli Maijala, Ympäristöministeriö ja Anna Kortesoja, Gaia Consulting 

13:00 Kestävä kaupunki pilottihankkeiden kokemuksia
Hiilinielut ja lähivihreä, Kati-Jasmin Kosonen, Tampereen kaupunkiseutu Kierrätyksen edistäminen pelillistämisen keinoin, Kuopio (TBC) Osallistaen kohti sosiaalisesti kestäviä kaupunkeja, Tanja Oksa, Jyväskylä

13.10 Paneelikeskustelu – Tavoitteista tekoihin: yhteistyön rakentaminen,  toimijoiden sitouttaminen ja oppien jakaminen
Osallistujat:
Pasi Laitala, kestävän kehityksen johtaja, Espoo
Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja, Laitila
Kauko Aronen, kaupunkitutkimuspäällikkö, Kuntaliitto
Suvi Anttila, erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö
Jaakko Blomberg, kaupunkiaktivisti, Helsinki Urban Art ry

14.00 Seminaariosuus päättyy

14.30-15:45 Workshop – kohti ohjelman ensimmäisiä toimia
Paikka: Makasiini Galleria

16:00 Verkostoitumista ja Kaupunkielämää Jätkäsaaressa tapahtuman muuta ohjelmaa

Ilmoittaudu tilaisuuteen/Sign up>>

Perjantai 7.9.2018

ASUNTOREFORMI HELSINKI – Asuminen 2020, KILPAILUSEMINAARI
HOUSING REFORM HELSINKI – HOUSING 2020, COMPETITION SEMINAR

Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020, arkkitehtuuri – ja ideakilpailu julkistetaan 3.9.2018. Kilpailun avajaisseminaari pidetään 7.9. klo 12-16 Sitran Auditoriossa Ruoholahdessa. Seminaarissa kuullaan Eurooppalaisia ajankohtaisia asumisen teemoja sekä uutta puurakentamista. Seminaarin puhujat tulevat Zürichistä, Berliinistä ja Kööpenhaminasta. Seminaarin päätteeksi esitellään Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun kohteet.

The Program:

Date: 7.9.2018 at 12-16
Venue: Sitra Auditorio, Ruoholahti, Itämeternkatu 11-13
Facilitator: Eero Lundén, architect, Lundén Architecture Company

12:00 Opening words 
Anni Sinnemäki, Vice Mayor, City of Helsinki

Architectural Lectures – Actual themes in housing and wooden construction from Berlin, Zürich and Copenhagen

12:10-12:50 Learning from Zurich
Tommi Mäkynen, architect, Helsinki Zürich Office, Zürich

12:50-13:30 Housing in Berlin in the 21st century
Cristoph Roedig, architect, Roedig Schop Architekten, Berlin

13:30-14:00 Coffee break & discussions

14:00-14:40 Urban Wooden housing
Markus Lager, architect, Kaden+Lager, Berlin

14:40-15:20 COBE – Housing projectsAlexander
Ejsing / Copenhagen

 

15:20-16:00 Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020, kilpailukohteiden esittely
Kirsi Rantama, arkkitehti, Helsingin kaupunki

 

 Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt. Seuraa tilaisuutta livenä Facebook-sivuiltamme alkaen klo 12!