Kaupunkitutkimus jalkautuu Jätkäsaareen

Aika: 3.-7.9.2018 klo 14:00-16:00

Paikka: Jätkäsaari-paviljonki, Hyväntoivonpuisto, Helsingin Jätkäsaaressa

Millaista tutkimusta kaupungeista, asuinalueista, kortteleista ja meistä ihmisistä tehdään tällä hetkellä? Kaupunkitutkimus jalkautuu kortteliin -kokonaisuuksissa tutkijat esittelevät viimeisimpiä tutkimustuloksiaan lyhyissä, kansankielisissä esityksissään. Tapahtumapaikkana on Jätkäsaari-paviljonki. Tilaisuuksissa on mahdollisuus keskustella ja kysellä suoraan tutkijoilta. Tilaisuuksien jälkeen on mahdollisuus tavata tutkijoita.

Tilaisuudet ovat maksuttomia, kahvia ja virvokkeita on tarjolla Jätkäsaari-Paviljongissa.

Maanantai 3.9.2018 klo 14:00-16:00

Trends of the street and the city
(IN ENGLISH) 

SPIN Unit has coalesced into an international network of academics and professionals by combining design, artistic, and technical practice. Born as an academic endeavour, it has built on the varied expertise of its members to find new and creative approaches to urban analytics and redefine the practices of urban design.

Urbanization trends of the contemporary city
Panu Lehtovuori, Tampere University of Technology / SPIN Unit

Trends and hypes of Helsinki through the eyes of social media
Jesús López Baeza. University of Alicante, Spain / SPIN Unit

How philosophers can improve urban design?
Michiru Nagatsu, University of Helsinki / SPIN Unit

From the sanctuary to the high street: why street fronts matter
Jacob Leonard Dibble, 1 = 2 Urban Design / SPIN Unit

Researcher descriptions

Panu Lehtovuori is the Professor of Planning Theory at the Tampere University of Technology, School of Architecture. Lehtovuori’s research interests focus on contemporary forms of public urban space, new urban design approaches, the resource-efficiency of built environment and the evolution of planning law. In SPIN UNIT, his role is to develop qualitative analysis of urban space and interpret results of research and analysis for planning practitioners.

Jesús López Baeza is researcher in the Building Science and Urbanism Department at the University of Alicante, Spain. As a member of SPIN Unit, he focuses on the study of urban phenomena using location-based social media data and GIS open data. Part of his work encompasses social cohesion, activities and livability of urban spaces, and citizen preferences in urban public spaces, among other dynamics. He combines his research with architectural design practice specializing in advanced spatial analysis.

Michiru Nagatsu is Associate Professor (Institute of Sustainability Science and Practical Philosophy) at the University of Helsinki. Michiru’s areas of expertise includes behavioral economics, philosophy of emotions, and methodology of interdisciplinary research. He is interested in improving walkability and livability of Helsinki areas through urban design drawing on these fields. With background in behavioral economics, Michiru works as a “behavioral intelligence unit” inside SPIN Unit.

Jacob Leonard Dibble is an urban designer with background in mathematics who has worked as an urban design consultant across a variety of planning, design, and mobility projects in the UK, Italy, Russia, and Finland. His practice, 1=2 Urban Design, is a specialist consultancy implementing studies of Urban Morphometrics, network analysis, and scientific spatial analysis into contemporary planning and design. 1=2 Urban Design has recently partnered with SPIN Unit Lab to integrate their respective approaches of Urban Morphometrics and Urban Metamorphology into a methodology of Urban MetaMorphometrics to understand how the urban form and its spatial networks generate activities and values.

 

Tiistai 4.9.2018 klo 14:00-16:00

Ikääntymisen arkea ja unelmia

Vanhojen ihmisten asuminen ja hoiva herättää kovasti huolta meissä kaikissa. Miten vanhukset itse näkevät omat tarpeensa, toiveensa ja myös tulevaisuutensa? Ikääntymisen arkea ja unelmia -tilaisuudessa tutkijat edustavat Ikääntyminen ja hoivan (CoE AgeCare) huippututkimusyksikköä (Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto), sekä Dwellers in Agile Cities -hanketta (Tampereen yliopisto).

Kohtaavatko hoivatarpeet & hoivapolitiikka?
Teppo Kröger, Jyväskylän yliopisto

Seniorien asumisen unelmat?
Paula Vasara & Lina van Aerschot, Jyväskylän yliopisto

Yhteisöllinen asuminen – toimintaa, tukea ja turvallisuutta?
Outi Jolanki, Tampereen yliopisto

Teknologia – keino hyvään ikääntymiseen?
Sakari Taipale & Riitta Hänninen, Jyväskylän yliopisto

Kaupunki ikääntymisen ympäristönä – mitä on ikäystävällinen suunnittelu?
Liisa Häikiö & Antti Wallin, Dwellers in Agile Cities, Tampereen yliopisto

 

Tutkijoiden esittelyt:

Teppo Kröger on yhteiskuntapolitiikan professori Jyväskylän yliopistossa ja Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja. Hän on tutkinut erityisesti vanhuspalvelujärjestelmiä, hoivapolitiikkaa ja hoivatyötä kansainvälisten vertailujen kautta.

Kulttuuriantropologi Riitta Hänninen työskentelee tutkijatohtorina Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä Jyväskylän yliopistossa. Hän on keskittynyt tutkimuksessaan erityisesti ikääntymisen, hoivan ja uusien teknologioiden välisiin suhteisiin sekä digitaaliseen etnografiaan online-ympäristöissä.

Lina Van Aerschot työskentelee tutkijatohtorina Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippyksikössä Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut vanhojen ihmisten avun saamista ja palvelujen käyttöä sekä niihin liittyvää eriarvoisuutta. Van Aerschot on tarkastellut myös hoivateknologiaa ja erityisesti robotiikan soveltumista avuntarpeisiin vastaamiseen.

Paula Vasara työskentelee projektitutkijana Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tutkii ikääntyvien erilaisia asumisratkaisuja ja niihin liittyviä kokemuksia paikoillaan vanhenemisen politiikan kehyksessä.

Teppo Kröger on yhteiskuntapolitiikan professori Jyväskylän yliopistossa ja Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja. Hän on tutkinut erityisesti vanhuspalvelujärjestelmiä, hoivapolitiikkaa ja hoivatyötä kansainvälisten vertailujen kautta.

Sakari Taipale on yhteiskuntapolitiikan lehtori Jyväskylän yliopistossa ja vieraileva vanhempi tutkija Ljubljanan yliopistossa Sloveniassa. Hän johtaa uusiin teknologioihin keskittyvää tutkimusryhmää Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä Jyväskylän yliopistossa. Taipale on tutkinut pitkään uuden media ja viestintäteknologioiden käyttöä sekä niihin liittyvää eriarvoisuutta.

Dosentti Outi Jolanki työskentelee tutkijana sekä Tampereen yliopistossa että Jyväskylän yliopistossa. Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitoksella hän johtaa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön toimijuuteen keskittyvää tutkimusta.  Jolanki on tutkinut viime vuosina erityisesti erilaisia senioriasumisen vaihtoehtoja, yhteisöllistä asumista sekä vanhojen ihmisten toiveita ja valintoja asumisen ja tulevaisuuden suhteen.

Liina Sointu toimii sosiaalipolitiikan tutkijatohtorina Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee Ketterä kaupunki -tutkimushankkeessa, jossa hän tutkii iäkkäiden kaupunkilaisten osallisuutta kaupungin arjessa.

Antti Wallin työskentelee tutkijana Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut eläkeläisten sosiaalisia tilan käyttöjä sekä kaupunkisuunnittelun käytäntöjä.

 

Keskiviikko 5.9.2018 klo 14:00-16:00

Kertomukset, paikat ja historiat

Kaupungit ovat kerroksellisia: sekä rakennettu ympäristö että paikkoihin liittyvät kertomukset, muistot, mielikuvat ja kokemukset ilmentävät menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Tässä tilaisuudessa Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen tutkijat kertovat kaupungeista dynaamisina paikkoina, joihin asukkaat ja toimijat liittävät omia merkityksiään.

 

Asukkaat ja toimijat nykyistä, mennyttä ja tulevaa paikallisuutta määrittämässä
Pauliina Latvala-Harvilahti, Turun yliopisto/Helsingin yliopisto, 1.8. alkaen Tampereen yliopisto

Jätkäsaari rakenteellisina kerrostumina – kolme näkökulmaa kaupunginosan kehitykseen
Matti Hannikainen, Helsingin yliopisto

Jätkäsaari vai Naisten kaupunki? Kuviteltu tuleva Jätkäsaari suunnittelussa ja kirjallisuudessa
Lieven Ameel, Turun yliopisto

Paluu perinteiseen urbaaniin kaupunkirakentamiseen Helsingin kaupunkisuunnittelussa?
Miika Norppa, Helsingin yliopisto

Saavutettavuustyökalut sopivien asuntojen etsinnässä
Henrikki Tenkanen, Helsingin yliopisto

 

Tutkijoiden esittelyt:

Pauliina Latvala-Harvilahti on kulttuuriperinnön, erityisesti muistitiedon dosentti Turun yliopistossa sekä folkloristiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Hän johtaa Elävä Suomenlinna -hanketta. Elokuun alusta alkaen hän toimii Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa yliopistotutkijana.

Matti Hannikainen on kaupunkihistorian tutkija Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut erityisesti Lontoon ja Helsingin historiaa.

Lieven Ameel Lieven Ameel on kaupunkitutkimuksen ja kaupunkisuunnittelun menetelmien dosentti Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä TIAS-tutkija Turun yliopiston ihmistieteellisessä tutkijakollegiumissa.

Miika Norppa on kaupunkimaantieteen tutkija Geotieteiden ja maantieteen laitoksella Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut muun muassa eurooppalaisten kaupunkikeskustojen ja Helsingin kantakaupungin historiallista kehittymistä.

Henrikki Tenkanen työskentelee tutkijana Helsingin Yliopiston Digital Geography Labissa. Hän on kaupunkianalytiikkaan keskittyvän Mapple Oy:n perustajajäsen. Taustaltaan hän on maantieteestä väitellyt datatieteilijä, joka on innoissaan kaikesta liikkumiseen ja saavutettavuuteen liittyvistä kysymyksistä sekä teknologisista ratkaisuista, joilla voidaan tukea päätöksentekoa ja kaupunkisuunnittelua.

 

 

Torstai 6.9.2018 klo 14:00-16:00

Naapurit vuoropuhelussa

Miten naapurit kommunikoivat ja pyrkivät dialogiin huolimatta vaikkapa kielellisistä, kulttuurisista, taloudellisista tai uskonnollisista eroista? Koneen Säätiön rahoittamissa Naapuridialogit-hankkeissa tutkitaan naapuruussuhteita, sekä perinteisiä että maahanmuuton Suomeen synnyttämiä uusia naapuruuksia, yhdistämällä tieteen ja taiteiden sekä journalismin näkökulmia. Kolmen Naapuridialogit-hankkeen tutkijat kertovat tutkimuksestaan.

Naapuridialogien affektiiviset lähtökohdat
Mikko Salmela, Riikka Rossi, Pentti Henttonen, Liisa Voutilainen, Ilkka Lampi, Helsingin yliopisto

Naapuridialogien affektiiviset lähtökohdat -hankkeen lähtökohtana on tutkimukselliseen näyttöön perustuva käsitys ihmisten väliseen vuorovaikutukseen erottamattomasti kuuluvasta affektiivisuudesta, joka määrittää niin kielellistä kuin toiminnallista vuorovaikutusta. Hankkeessa tutkitaan erilaisista lähtökohdista tulevien ihmisten dialogia ja vuorovaikutusta tarkastelemalla heidän vuorovaikutuksessaan viriäviä affektiivisia prosesseja, kuten affektiivista synkroniaa, empatiaa sekä muita jaettuja tunteita, joille yhteenkuuluvuuden sekä yhteisen ryhmäidentifikaation kokemukset rakentuvat. Tutkimuksen kohde on uusi uraauurtava yhteisöllinen asumismuoto Helsingin Jätkäsaaressa. https://blogs.helsinki.fi/naapuridialogit/

Naapurijurtta
Eeva Puumala, Karim Maiche, Anne Savitie, Salome Tuomaala, Tampereen yliopisto

Naapurijurtta-hanke kartoittaa naapuridialogien todellisuutta ihmisten parissa monikielisessä ja -kulttuurisessa lähiössä, Hervannassa. Työskentelyssä yhdistyvät pihoilla liikkuva jurtta, asukkaiden kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimus ja yhteisötaide. Naapurijurtta-hankkeessa tarkastellaan neljää limittäistä kysymystä: Mihin tarpeisiin naapurustumisen ja kotoutumisen tiloja tällä hetkellä eniten tarvitaan? Miten vaikeita tunteita ja huolia voidaan käsitellä ihmisten välisiä luottamusta ja sosiaalisia siteitä vahvistaen? Millaiset jokapäiväiset sosiaaliset käytännöt ja prosessit edistävät rauhanomaista rinnakkaiseloa? Millä tavoin toimivat arkisen naapuridialogin käytännöt leviävät ja vahvistuvat yhteisössä? https://research.uta.fi/naapurijurtta/esittely/#more-111

ARMA Allianssi Monica Gathuo, Tampereen yliopisto

”ARMA tuo yhteen akateemikkoja, aktivisteja ja taiteilijoita. Haluamme yhdistää erilaisia tiedon tyyppejä ja sitä kautta lisätä tietoisuutta rasismista ja toimia sitä vastaan. Järjestämme työpajoja, luentoja, taidenäyttelyitä, sekä tuotamme multimedia-aineistoja kuten sosiaalisen median sisältöä, web-sarjan ja kirjoja. Teemme myös yhteistyötä kansainvälisten rasisminvastaisten organisaatioiden kanssa. ARMA on ei-valkoisten johtama luova ryhmittymä, mutta suurin osa toiminnastamme on kaikille kansalaisille avointa. ARMA on rohkea, sillä se yhdistää tutkimuksen, aktivismin ja taiteet voimakkaiksi luoviksi työkaluiksi rasismia vastaan.” https://www.facebook.com/TheARMAAlliance/

 

Perjantai 7.9.2018 klo 13:30-15:30 (HUOM! Poikkeava aika)

Päivät ja yöt: elämä ja politiikka suurkaupungissa / Days and nights: life and politics in metropolitan cities

Suurkaupunki on erityinen tila, jossa yhteisyyden ja erillisyyden, kuulumisen ja muukalaisuuden, kodin tekemisen ja yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kamppailun kokemukset ja toiminnan tavat ovat yhtä aikaa läsnä. Tässä tilaisuudessa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijat tarkastelevat suurkaupungin elämää sosiaalisen ja poliittisen vaikuttamisen, viihtymisen ja vaihtoehtoisten arjen ratkaisujen näkökulmista.

Chicago 1889, Helsinki 2018: Jane Addams ja suurkaupungin aarre
Leena Ripatti-Torniainen, Helsingin yliopisto

Oppiminen ja yhteiskunnalliset liikkeet kaupungeissa
Juhana Rantavuori, Helsingin yliopisto

Dancing to architecture: night time, music and space (IN ENGLISH)
Giacomo Bottà, Helsingin yliopisto

Vienna Social Housing (IN ENGLISH)
Yuchen Yao, Aalto-yliopisto

 Hob-Hub: A kitchen to share (IN ENGLISH)
Kata Fodor, Aalto-yliopisto

Tutkijoiden esittelyt:

Leena Ripatti-Torniainen on opetusta kehittävä yliopistonlehtori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa sekä julkisen elämän ja julkisen pedagogiikan tutkija, jota suurkaupunkien julkisuus inspiroi. Hän tutkii, millaisten käytäntöjen kautta julkisuus muodostuu ihmisten toiminnassa. Leena harrastaa dynaamisen kaupungin julkista elämää Otaniemi-Seuran puheenjohtajana.

Juhana Rantavuori on oppimisen tutkija ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopistosta. Väitöskirjatyössään hän tutkii ekspansiivista oppimista koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnallisten liikkeiden kontekstissa. Hän harrastaa kaupunkiaktivismia toimimalla ylläpitäjänä Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä ja on yksi Urban Helsinki -kollektiivin perustajajäsenistä.

Giacomo Bottà on kaupunkien ja musiikin tutkija Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut monipuolisesti kaupunkikulttuurien muotoja, kaupunkien tilallisuutta sekä musiikin, taiteen ja kaupungin suhdetta muun muassa talouskriisien kourissa olevissa teollisuuskaupungeissa.

Yuchen Yao is a student of architecture at Aalto University. While doing exchange studies in Vienna, Yuchen was impressed by the sophisticated social housing system of the city. In this session, Yuchen speaks about the observations and ideas of social housing in Vienna.

Kata Fodor is an Architect and urban designer focusing on the relationship between affordable housing and urban food systems. She is a co-founder of the multidisciplinary design studio Atelier Kite, and has recently joined the NODUS Research Group at Aalto University to undertake her PhD project titled ‘Design Strategies for Creating Circular Food Systems in European Cities’.

 

Perjantaina 7.9.2018 klo 16:00–17.30 

Kaupunkitutkimusyhteistyön avaus: kaupunkien asukkaat, paikat ja politiikka

Tilaisuudessa vietetään Helsingin yliopiston monitieteisen Kaupunkitutkimusinstituutin avajaisia sekä kuullaan puheenvuoroja pääkaupunkiseudun kehittämisestä ja ajankohtaisesta kaupunkitutkimuksesta. Tilaisuus pidetään Jätkäsaari-Paviljongissa kutsuvieraille, mutta puheenvuorot näkyvät myös suorana lähetyksenä kaikille avoimella tapahtuma-alueella.

OHJELMA klo 16:00-17:30

Tervetuloa mukaan!
Mari Vaattovaara, johtaja/Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti

Kaupungit kasvavat ja kehittyvät
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja/Espoo

Kaupunkielämää Jätkäsaaressa
Harri Tuomaala, toimitusjohtaja/Suomen Asuntomessut

Kaupunkitutkimusta Kuntaliitossa
Jenni Airaksinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja/Kuntaliitto

Kaupunki kolmesta näkökulmasta
Henrietta Grönlund, kaupunkiteologian yliopistonlehtori/Helsingin yliopisto
Tuuli Toivonen, geoinformatiikan apulaisprofessori/Helsingin yliopisto
Tuukka Saarimaa, kaupunkitaloustieteen apulaisprofessori/Aalto-yliopisto