Ikkunat ovat vanhan talon sielun peili

talo_ikkunat.jpg

Aidosti vanhan puutalon erottaa usein jo kaukaa uusvanhasta –
ikkunoista. Ikkunoista voi myös erottaa pieteetillä kunnostetun talovanhuksen ”vähän
sinne päin” korjatusta. Ulkolaudoituksen tasossa olevat ikkunat ovat vanhoille
puurakennuksille tunnusomainen piirre. Syvennykseen jääneet ikkunat kertovat
usein myös talovanhuksen ulkopuolisesta lisäeristyksestä, jonka yhteydessä tämä
oleellinen yksityiskohta, ikkunoiden suhde julkisivuun, on jäänyt huomiotta. Julkisivun
ilmeestä tulee tällöin huomattavasti raskaampi, kun seinät alkavat muistuttaa
muureja syvine ikkuna-aukkoineen.

puutalon ikkunat 

Ikkunoiden suhde julkisivuun haluttiin säilyttää alkuperäisen
mukaisena myös hirsikoulun siirtoprojektissa. Ikkunakarmit tehtiin alun perin
saman syvyisinä hirsirungon kanssa, jolloin ikkunat olivat sekä sisä- että
ulkopuolella seinäpinnan tasossa. Julkisivulaudoitus oli ilman tuuletusrakoa
kiinni hirsirungossa. Rakennuksen rungon paksuus kuitenkin kasvoi nyt kun seinien
ulkopintaan lisättiin tuulensuojalevy sekä tuuletusrako levytyksen ja
ulkoverhouksen väliin. Ikkunoiden sijoittamisen alkuperäiseen asemaansa julkisivun
pintaan tekivät mahdolliseksi niiden ympärille asennetut kehykset. Kehyksen
avulla rungon ja ikkunakarmin väliin saadaan eriste koko matkalle, vaikka karmi
on osittain hirsirungon ulkopuolella. Kehys myös helpottaa julkisivuverhouksen
ja ikkunalistojen kiinnitystä.

ikkunat pintaan

kotelointi

Koulurakennuksen alkuperäiset ikkunat olisi voinut kunnostaa
ja käyttää uudelleen. Näin olisi haluttukin tehdä, sillä ne olivat edelleen
täysin toimivat ja suhteellisen hyvässä kunnossa. Niissä oli sirot puitteet
kestävästä sydänpuusta ja kauniisti valoa taittavat vedetyt lasit (osa toki oli
vuosien saatossa rikkoontunut ja korvattu uusilla). Siirtämisen myötä tästä
satavuotiaasta koulusta tuli uudisrakennus, jossa on täytettävä
uudisrakentamisen määräykset. Vanhat ikkunat olivat liian hatarat täyttääkseen
energiamääräysten minimivaatimuksia. Oli siis teetettävä uudet ikkunat. Tästä
lisää myöhemmin…

koulun ikkuna