Björneborg 2018

 

Bostadsmässan 2018 ordnas i Björneborg, vid en åstrand 2 km från centrum. Bostadsmässan ordnas den 6 juli – 5 augusti.

Vi presenterade 34 fantastiska objekt för mässbesökaren!

  • Förutom 28 småhus, radhus och renoveringsobjekt byggs ett vetenskapsdaghem för 100 barn och ett servicehem med 54 platser i området
  • Området kännetecknas av tät bebyggelse och effektiv gårdsanvändning

Bostadsmässområdet ligger i Karjaranta på gångavstånd från stadens centrum och på andra sidan bron från Skrivarholmens fina frilufts- och rekreationsutbud. Den nya personliga och naturnära stadsdelen har ett fantastiskt läge. Mässan i sig är en miljögärning i och med att Karjarantas gamla industriområde återuppstår som ett mångskiftande bostadsområde vid älvstranden.

Officiella temat

Det officiella temat för 2018 är Lever genom mänskligt liv.

På Bostadsmässan 2018 löser vi med envetenheten typisk för Björneborg vardagsproblem som onödigt saboterar ett gott liv i olika åldrar. Vi tar verkligen hänsyn till livets alla skeden och därför finns det även ett daghem och ett servicehem för seniorer på mässområdet. På mässans temaveckor presenterar vi en mängd smarta tips med vilka var och en kan göra sitt liv snäppet lyckligare och enklare. Vi visar att det går att förverkliga ett liv med lite mer gemenskap och grannhjälp fastän alla i området kanske inte är lika tillmötesgående. Bostadsområdet på Kumo älvs strand kombinerar eget lugn och trygghet med att ingen blir lämnad ensam i sin närmiljö.

Vi fördjupar oss i temat under mässan genom fyra olika temaveckor med tillhörande mässprogram och innehåll:

  • Björneborgs vecka 9 – 15 juli
  • Grannarnas vecka 16 – 22 juli
  • Framtidsvecka 23 – 30 juli
  • Vardagslivets vecka 31 juli – 5 augusti
Kohde 27: Solid House Kodit
Objekt 27: Solid House Kodit