Kontaktuppgifter

Andelslaget Finlands Bostadsmässas huvudkontor finns i Västra Böle i Helsingfors.

Utöver andelslagets kontor i Helsingfors finns det en bostadsmässobyrå på samtliga

aktuella mässoorter. Dessa byråers- och Andelslaget Finlands Bostadsmässas personal- och kontaktuppgifter finns uppdaterade under denna kontaktservice.

Andelslaget Finlands Bostadsmässa

Bölegatan 2

FI-00240 Helsingfors

Telefonväxel +358 (0)20 7437 700

Personal

Anna Tapio

verkställande direktör
gsm +358 40 717 1051
anna.tapio(at)asuntomessut.fi

Heikki Vuorenpää

utvecklingdirektör
gsm. +358 50 531 6776
heikki.vuorenpaa(at)asuntomessut.fi

 

Maarit Oksanen

ekonomie och HR direktör
tel. +358 (0)20 7437 704
maarit.oksanen(at)asuntomessut.fi

Mia Heimberg

administrationschef
tel. +358 (0)20 7437 709
gsm +358 (0)50 5445 333
mia.heimberg(at)asuntomessut.fi

Leena Honkajuuri

kommunikationschef
gsm. +358 (0) 40 1955 943
tel. +358 (0)20 743 7708
leena.honkajuuri(at)asuntomessut.fi

Kari Tervonen

utvecklingschef
gsm. +358 50 437 0677