Tekoja paremman asumisen puolesta – äänestys

Tänä vuonna Asuntomessuilla käynnistyi haku, jossa etsitään tekoja paremman asumisen puolesta.

Tekoja etsittiin syksyn aikana ja saimme hakuun mukaan useita hyviä ehdotuksia erilaisista teoista, suuria ja pieniä. Nämä kolme tekoa erottuivat edukseen sen osalta, että kaikki kolme edustavat erilaisista näkökulmista sitä, että asuminen pitää sisällään paljon muutakin kuin kodin seinät. Asuminen on sitä, että ihmiset elävät yhdessä ja auttavat toisiaan, vaikka asuminen koetaankin yksilöllisenä ja henkilökohtaisena asiana. Näistä kolmesta teosta nousee esille se, että pienillä asioilla voi olla isoja vaikutuksia. Kaikki kolme ovat hyviä ja erilaisia esimerkkejä siitä, että asumista voi parantaa monella tavalla. Yksi teko katselee asumista naapuruston näkökulmasta, yksi huomioi nuoret ja työn ja yhden osalta teko näyttää miten itse voi keksiä luovia ratkaisuja omaan asumiseensa.
 
Tämä haku osoitti sen, että Suomi on täynnä pieniä ja suuria tekoja paremman asumisen puolesta. Haluamme kiittää kaikkia hakuun osallistuneita.
 Teko_paremman_asumisen_puolesta_äänestys

HYVEET TALOISSA -HANKE

Rakennetaan parempaa naapuruutta yhdessä.

Hyveet talossa -hankkeessa asukkaat laativat listan naapurin hyveistä eli asioista, jotka he kokevat taloyhtiössään tärkeiksi. Listasta jalostetaan huoneentaulu, jota jokaisen asukkaan on mahdollista käyttää arjessaan. Taustalla on ajatus siitä, että taloyhtiön yhteisöllisyys ja naapureiden ymmärtäminen paranevat, kun ihmiset toimivat arjessaan yhteisen hyvän mukaisesti. Hankkeen taustalla on MTR-isännöinti

HOMMA HIMAAN -HANKE

Tuetaan nuoria itsenäisen elämän alkuun takaamalla nuorille sekä asunto että työ.

Palvelun avulla on tarkoitus yhdistää asuntoa ja työtä kaipaavat nuoret sekä ihmiset, jotka näitä pystyvät tarjoamaan ja näin ollen parantaa osaltaan suomalaista asumista. Ideana on luoda digitaalinen asunnonvälitysalusta asunnoille, joiden vuokra voidaan korvata osittain tai kokonaan työllä. Tavoitteena on vakinaistaa digitaalisen alustan avulla uudenlainen asumismuoto ja tehdä siitä kaikille mahdollista, tuoda yhteen työntekijä ja sitä etsivä, yhdistää asuntoa tarvitseva ja ylimääräisen huoneen omistaja.

LIIKUTELTAVA MINITALO

Liikuteltava talo kulkee mukana. 

Henri Lokin 15-neliöinen liikuteltava talo on yhden miehen vastaus asumisen  kustannusongelmaan, asunnottomuuteen ja tarpeeseen löytää monipuolisempia asumismuotoja. Henri Lokki rakensi itsellensä siirrettävän omakotitalon jonka kustannukset olivat 5000 euroa. Talo valmistui pääosin kierrätysmateriaalista ja näyttää esimerkkiä innovatiivisista ratkaisuista asumisessa.
Omaa suosikkiaan voi äänestää Facebookissa: https://www.facebook.com/Asuntomessut/

 

logo