Tutkimus ja kehitys

Suomen Asuntomessujen toimintaan kuuluu oleellisesti myös asumisen tutkimustoiminnan edistäminen ja tiedonvälittäminen.

Suomen Asuntomessut on kerännyt tammikuussa  ja huhtikuussa 2017  laajan tutkimusmateriaalin asumisesta ja hyvinvoinnista. Asukasbarometriin osallistui 1500 20-75-vuotiasta suomalaista ympäri maata. Tavoitteena oli selvittää, mistä suomalainen asumisen hyvinvointi koostuu ja miten asumisen megatrendit vaikuttavat asukkaiden näkemyksiin. Tutkimuksen sisällön suunnittelussa on konsultoitu alan asiantuntijoita, ja perehdytty jo olemassa olevaan alan tutkimukseen. Toteutuksesta ja suunnittelusta on vastannut Suomen Asuntomessut sisäisen tutkimuskumppanin CEO Helsingin Kari Tervosen kanssa ja tutkimusaineiston on kerännyt Norstat.

Tutkimustoiminnan lähtökohtana on rakentaa kuvaa siitä, mitä suomalaiset koko väestön suuren enemmistön silmin ajattelevat asumisen kysymyksistä oman arjen asumisensa näkökulmasta.  Asukasbarometrin mukaan perustyytyväisyys asumiseen on Suomessa kiistatta hyvällä tasolla. Suomessa on kyvykkäitä organisaatioita, jotka ovat fokusoituneet tärkeään työhön heikko-osaisimpien suomalaisten asumisen ongelmien tutkimisessa ja ratkomisessa, tai asumisen tarkasteluun yhteiskunnan näkökulmasta.

Suomalaiset ja tanskalaiset ovat asumiseensa kaikkein tyytyväisimmät kaksi kansakuntaa Euroopassa. Ero esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan on huomattava.  Ero tulee siinä, että meillä on huomattavasti vähemmän huonoina pidettyjä asuinalueita ja ahtaasti asuvia. Asukasbarometrin avoimista vastauksista pääsee kiinni isompiin toistuviin ilmiöihin suomalaisessa asumisessa.

Lisätietoja Asukasbarometrista: Osuuskunta Suomen Asuntomessut, Kari Tervonen, kehitys- ja tutkimuspäällikkö, gsm. 050 437 0677, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)asuntomessut.fi

Lisäksi Suomen Asuntomessut järjestää yhteistyössä messupaikkakuntien kanssa arkkitehtituuri- ja laatukilpailuja liittyen asuinalueen suunnitteluun sekä itse messutalojen suunnitteluun.

Suomen Asuntomessut on vuosien varrella tukenut ja teettänyt lukuisia tutkimushankkeita.

Kaavoituskokeilut

Asuntomessuja on toteutettu mitä erilaisimpiin ympäristöihin. Asuinalueita on rakennettu tasamaalle, rinteeseen, veden ääreen ja kuivalle maalle, osittain rakennettuun ja täysin rakentamattomaan ympäristöön. Lähtökohtana on aina ollut synnyttää mallikelpoinen asuinalue, joka liittyy luontevasti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Messualueiden kaavoituksen tiimoilta järjestetäänkin usein arkkitehtuurikilpailuja.

Vuosien varrella tehtyjä kaavoitus- yhdyskuntatekniikka ja aluesuunnittelukokeiluja, esimerkkejä:

Kaavoituskokeilut:
Pientalo kaupunkimaisessa yhdyskunnassa, Kerava 1974
Viherrakentaminen pohjoisen ehdoilla, arboretum, Tornio 1987
Esteettömyys, Marjala, Joensuu 1995
Ympäristösuunnittelu, maisemavaurioiden korjaus ja pohjaveden suojelu, Tuusula 2000
Hämäläinen raitti, Hämeenlinna 2007
Tiivis kaupunkirakentaminen, Vantaa 2015

Yhdyskuntatekniikka ja aluesuunnittelu:
Kevennetty kunnallistekniikka, Kerava 1974
Maakaasun jakeluverkko, Imatra 1986
Tietotekniikan laajakaistaverkko, Varkaus 1991
Muoviasfalttikokeilu, Pietarsaari 1994
Langaton laajakaistaverkko, turvallisuusteema, Kotka 2002
Joukkoliikenneyhdeydet, Espoo 2006
Merilämpö ja kaatopaikkakaasut + muu tekniikka lämpökeskuksessa, Vaasa 2008
Jäteputkikeräys, Tampere 2012

Koetalot ja kokeileva rakentaminen

Asuntomessut on koko toimintansa ajan tarjonnut suunnittelijoille ja rakentajille mahdollisuuden tuotekehittelyyn ja koerakentamisen testaamiseen ja esittelyyn. Asuntomessuilla on vuosittain näytettävää kokeilevan rakentamisen ja erilaisten koerakentamiskohteiden muodossa. Alla muutamia esimerkkejä koetaloista ja kokeilevan rakentamisen kokeilusta:

Tuusula 1972: Asuntohallituksen koetalo A–70
Hämeenlinna 1975: Rautaruukin teräspientalo
Jyväskylä 1985: Yhteisöasumiskoetalot, rinnekerrostalot, puurakentamisperinnettä soveltava talo
Pietarsaari 1994: Lasitalo, Aurinkotalo IEA–5 (kv-energiansäästöohjelma)
Tuusula 2000: Villa 2000, visioiva koetalo
Espoo 2006: Kylätalo Palttina, Kotilo
Vaasa 2008: Omakotitalo kerrostalon katolla pihoineen
Hyvinkää 2013: Merikonttitalo
Jyväskylä 2014: YIT Tornitalot