Tarkemmat tiedot esittelyistä

 

Kirkonvarkauden infra

Maastollisesti mäkisen ja kallioisen sekä osin pohjavesialueella ja LUO -merkinnöillä varustetun asuntomessualueen yhdyskuntatekniikan suunnittelu ja rakentaminen tarjosi haasteita koko kaupunkiympäristöstä vastaavalle tiimillemme. Alueelle rakennettiin 3 km katuja ja 1,5 km kevytväyliä, sekä 5 km vesihuoltoa. Putkien, kaapeleiden ja kaukolämmön rakentaminen tehtiin yhteisrakentamisen periaatteella. Alueella tehtiin myös mittava maankunnostustyö entiselle läjitysalueelle.

Lupapiste.fi ja digitaalinen lupaprosessi

Tarkkaan aikataulutetussa asuntomessurakentamisessa lupaprosessia helpotettiin sillä, että suunnittelua ja rakennuslupaa varten tarvittavat lähtötietoaineistot tallennettiin luvanhakijoita varten valmiiksi palveluun. ”Lupapiste.fi – järjestelmän käyttöönotto mahdollisti sen, että asiakas voi seurata oman lupa-asian etenemistä reaaliaikaisesti, summaa palvelun parhaita puolia Mikkelin johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka.”

Asuntomessualueen puistot

Asuntomessualueen puistot ovat metsäisiä alueita, joissa on huomioitu alueella olevat liito-oravat sekä rannassa viihtyvät viitasammakot.  Rakennetuilla alueilla on käytetty kierrätysmateriaaleja ja Heinzenpuistoon on pystytetty Mikkelin suurin kiipeilyverkko. Puistoissa on kokeilualueina käytetty murskattua kunttaa. Puistoalueilla on kaksi taideteosta. Alueen käyttäjiä houkutellaan ulos puistoihin monipuoliseen luonnonympäristöön.

Mikkelin viheralueet ja Mikkelipuisto

Kirkkopuisto on osa valtakunnallisesti arvokasta Mikkelin hallitustorin kulttuuriympäristöä. Mikkelin keskustassa on C.L Engelin laatima ruutukaava.

Mikkelin kuvatuimpia kohteita on Naisvuori ja sen korkeimmalla kohdalla sijaitseva 1911 rakennettu vesitorni ja näköalapaikka. Vuoren vieressä kasvaa 1991 siirretty suuri tammi elinvoimaisena.

Mikkelin vanha kasarmialue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alue on yksi parhaiten säilyneistä puukasarmialueista Suomessa. Alueen keskellä sijaitseva Tykkipuisto on ennallistettu 2016-17 aikana.

Entisen kaupunginpuutarhan mailla keskustan tuntumassa sijaitsee Gretel Hemgårdin suunnitelman pohjalta rakennettu Mikkelipuiston mallipuutarha-alue, missä yli 130 yritystä esittelee ratkaisuja pihaan ja puutarhaan. Yhdessä Kenkäveron ja Kaihun virkistysalueen kanssa Mikkelipuisto muodostaa suositun, kaikenikäisille sopivan ympärivuotisen virkistys-ja ulkoilualueen .

Kalevankankaan urheilualue

Kalevankankaan, luonnonsuojelualueen ympäröimä ulkoilualue tarjoaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet eri lajien harrastajille. Raviradan, jäähallin ja palloiluhallien lisäksi alueelle rakennetaan uutta monitoimiareenaa, Saimaa Stadiumia. Alueen liikenneturvallisuutta parannetaan ja paikoitustilaa rakennetaan lisää. Alueella toimii useita urakoitsijoita samanaikaisesti ja Mikkelin Jukurien pääsy liigaan vilkastutti liikennettä peli-iltoina ja aiheutti haasteita rakennustyönaikaisille liikennejärjestelyille. Hankkeen onnistuminen on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä toimijoiden ja rakentajien kesken.

Saimaa Stadiumi on Kalevankankaalle rakennettava liikunnan, tapahtumien ja kulttuurin monitoimihalli, jonka perustajajäseniä ovat Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Mikkelin kaupunki sekä Suomen Nuoriso-opisto. Esittelyssä valotamme vuonna 2018 valmistuvan Stadiumin rakentamisen taustoja; yhteisrakentamista ja alueen kokonaishallintaa rakentamistyön aikana. www.saimaastadiumi.fi

Satamalahti osana Saimaansivun rakentamista

Mikkelin keskusta laajenee Saimaan rannalle Satamalahteen. Kaupungin kerrostalorakentaminen pyritään keskittämään Satamalahteen seuraaviksi 20–30 vuodeksi. Vanhalle teollisuusalueelle suunnitellaan työpaikkoja, palveluita ja asuntoja noin 3 000–5 000 asukkaalle. Suunnittelusta järjestetyn kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun tulokset julkaistiin keväällä 2013 ja kaavoitus on käynnistetty kilpailun tulosten pohjalta.

Satamalahden alueesta kehitetään ekologista, digitaalisuutta hyödyntävää, yhteisöllistä asuinaluetta, joka sopii kaiken ikäisille asukkaille. Tavoitteena rakentamisessa ovat ympäristöystävälliset ja viihtyisyyttä lisäävät uudet ratkaisumallit, ympäristön ekologinen monitorointi ja autoton ympäristö. Kerrostalot sijoitetaan puutarhamaiseen ympäristöön veden äärelle ja isokokoisten laivojen vierasvenesataman ympärille.

Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen osana Ecosairila-konseptia

Mikkelin Metsä-Sairilaan on rakenteilla uusi jätevedenpuhdistamo. Valmistuessaan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Puhdistamossa hyödynnetään ensimmäisen Suomessa jätevesien puhdistuksessa MBR-teknikkaa jossa puhdas vesi erotetaan tehokkaan biologis- kemiallisen käsittelyn jälkeen erittäin pienihuokoisen kalvorakenteen läpi.  Puhdistamolla turvataan kaupungin lähivesitä Saimaan hyvä vedenlaatu jatkossakin. Hankkeen kustannusarvio on 45 miljoonaa euroa ja puhdistamon on tarkoitus valmistua 2020.

Kirkonvarkauden alueen taide (pysyvä, prosenttiperiaate)

Mikkelin kaupunki järjesti syksyllä 2015 kutsukilpailun Kirkonvarkauden uuden asuinalueen julkisen taiteen osalta. Kilpailun tuloksena alueelle syntyy kaksi prosenttiperiaatteella toteutettua taideteosta. Heinzenpuistoon kohoaa Jan-Erik Anderssonin Gordilainen solmu ja Kirkonvarkauden sillan eteläpuoleiseen rinteeseen vierasvenesataman läheisyyteen Kaarina Kaikkosen Vasten auringon siltaa –teos, joka laskeutuu aina Saimaan sinisiin aaltoihin saakka.

Taide elämään Mikkelissä

Pilottina kaksi  asuinaluetta  Mikkelissä, joita kehitetään taiteen keinoin ja asukkaita osallistavin menetelmin. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun, ja siitä syntyy pysyvä taideohjelma kaupunkiin, joka hyödyttää myös koko Etelä-Savon aluetta

Päämajakaupunki Mikkeli

Mikkeli on toiminut sotiemme päämajakaupunkina kolme kertaa itsenäisyytemme aikana. Paikkakunnalla sijaitsevat Jalkaväkimuseo, Päämajamuseo, Viestikeskus Lokki sekä marsalkka Mannerheimin käytössä ollut Salonkivaunu. Viime sotiemme aikainen Suomen armeijan päämaja ylipäällikkö Mannerheimin johdolla on jättänyt jälkensä Mikkelin historiaan.

Koti yhdessä – Yhdessä koti

Vuosi 2017 on Mikkelille todellinen supervuosi. Samana vuonna juhlistetaan Suomen satavuotisjuhlavuotta ja Mikkelissä järjestetään asuntomessut Kirkonvarkauteen rakentuvalla asuinalueella. Suomi 100 -juhlavuosi tulee näkymään Etelä-Savossa useiden ohjelmahankkeiden välityksellä. Juhlavuotta juhlitaan Mikkelissä Koti yhdessä -teeman alla, paikallinen teema nivoo yhteen monipuolista tapahtumatarjontaa.

Suomi 100 -juhlavuosi näkyy myös Asuntomessuilla. Ankkurirannan kohde (25) on virallinen Suomi 100 -juhlavuoden kohde, jossa esitellään Asuntomessujen ajan Mikkelin seudun ja Etelä-Savon taide- ja designosaamista, lähiruokaa sekä luodaan katsaus jälleenrakentamisen ajan Suomeen. Ankkurirannan Suomi 100 -kohde koostuu kahteen asuntoon rakentuvasta näyttelykokonaisuudesta sekä pihapiirin Made in Saimaa -design shopista. Kohde on luonteva messuvieraiden kohtaamis- ja levähdyspaikka, josta voi hankkia paikallisia design- ja ruokatuotteita.