LakkaLaine

Perheen isän haaveena on aina ollut rakentaa messualueelle,
jossa talot ja ympäristö rakentuvat vuodessa täysin valmiiksi.
Tästä tilaisuudesta ei voinut kieltäytyä. Perhe on asunut
aikaisemminkin hyvin lähellä messualuetta. Lasten koulutkin
säilyivät samoina, niin muutto ja rakentaminen oli mahdollista.
Suunnittelun lähtökohtana on ollut arjen toiminnallisuus.
Taloon haluttiin tilantuntua, sisääntulo on korkeaa valoisaa
tilaa josta avautuu näkymät ylä-, alakertaan ja isolle terassille.
Perhe halusi toimivan avaran skandinaavisen kodin. Talon
sijoittuminen jakaa tontin, julkiseen etupihaan ja avaraan muurilla
suojattuun oleskelupihaan.