Nimet korttelien takana

Nimet korttelien takana

Jokaisen korttelialueen tontit on nimetty ennalta valitun teeman mukaan. Teemat ovat liittyneet maastoon, valaistusolosuhteisiin ja historiaan. Kirkonvarkauden asuntomessualue muodostuu neljästä tonttikokonaisuudesta – Suomi, Aamu, Valo ja Onni. SUOMI on metsää ja järveä ja ne kuuluvat […]

Liito-oravia ja Viitasammakoita

IMG_6376

Messualueen alkuasukkaat Ennen kuin yhtään lapionpistoa tehtiin Kirkonvarkauden asuntomessualueella, havaittiin, että alueella on kaksi alkuasukasta, joita ei saa häiritä: liito-orava ja viitasammakko. Molempia suojelee EU:n luontodirektiivi, joka sanelee, että niiden elinpiiriä ei saa tuhota eikä […]

Rakentamisen aikaiset teemat

801-10-C14_kesa_OK_muokattu

Kaupungin keskeinen asuntomessuihin liittyvä tavoite oli ja on edelleen luoda uusi houkutteleva asuinalue, joka muodostuu tiiviiksi osaksi nykyistä kaupunkirakennetta.  Samalla halusimme sen olevan eurooppalainen edelläkävijä tulevaisuuden asuinalueesta. Alueelle toteuttavien hankkeiden tuli ilmentää rakentamisaikaisia teemoja, jotka kaikki ovat osaltaan vaikuttaneet asuinalueen […]

Uutta asuinaluetta rakentamassa

801-10-C13_muokattu

Kirkonvarkauden uuden asuinalueen  lähtökohtana on ollut Saimaan vesistön hyödyntäminen sekä alueen tarjoamien luontoarvojen ja ympärivuotisten liikuntamahdollisuuksien sitominen toimivaksi kokonaisuudeksi. Puusto tarjoaa suojaa ja tuo vehreyttä, mutta viihtyisyyttä tukeva aluesuunnittelu varmistaa sen, että myös Saimaanselkä näkyy […]

Näillä rannoilla on asuttu tuhansia vuosia

801-10-C14_kesa_OK_muokattu

Mikkelin asuntomessualue sijoittuu Savon synnyinseudulle Porrassalmen museotien ja Saimaan väliin. Porrassalmen alue on Suur-Savon historiallisesti merkittävintä ja ajallisesti syvintä kulttuurimaisemaa esihistoriallisine ja historiallisine muistoineen. Alueella on mm. kuuluisa Tuukkalan rautakautinen kalmisto ja se on ollut […]